De bedste vinkel- og vinkelJS-vejledninger

AngularJS (version 1.x) er en JavaScript-baseret open source Framework. Det er på tværs af platforme og bruges til at udvikle Single Page Web Applications (SPWA'er). AngularJS implementerer MVC-mønsteret for at adskille logik-, præsentations- og datakomponenterne. Det bruger også afhængighedsindsprøjtning til at gøre brug af servicesiden på serversiden i applikationer på klientsiden.

Angular (version 2.x og nyere) er en Typescript-baseret open source-ramme til udvikling af front-end webapplikationer. Angular har funktioner som generik, statisk typing og også nogle ES6-funktioner.

Vi anbefaler at lære Angular og bruge det til nye projekter. AngularJS bruges hovedsageligt til ældre projekter.

Den bedste måde at lære Angular på er med freeCodeCamp's 6-timers Angular Tutorial på YouTube.

Andre tutorials om vinkel

Vinkel 1.x

Generelle sider

 • Angular JS - Den kantede JS-hjemmeside
 • AngularJS Style Guide - Detaljeret bedste praksis for vinkeludvikling

Videoer

 • Routing i kantet JS - Routing på klientsiden på 15 minutter
 • Angular ToDo App - En Angular ToDo-app på 12 minutter

Kurser

 • Egghead.io AngularJS-kurser ($)

Vinkel 2.x +

Generelle sider

 • Angular - Den kantede hjemmeside
 • Angular Style Guide - Detaljeret bedste praksis for vinkeludvikling

Specifikke emnesider

 • Direktiver - Fremragende guide, der går i detaljer om vinkeldirektiver (del 1)

Kurser

 • Egghead.io vinkelkurser ($)
 • FrontendMasters - Bygning af fantastiske apps med kantet
 • Ultimate Angular - Todd Motto
 • Angular 6 (tidligere Angular 2) - Den komplette guide ($) Maximilian Schwarzmüller

Blogs

 • Alligator.io
 • Vinklet dybde

Versionshistorik

Google udgav den oprindelige version af AngularJS den 20. oktober 2010. Den første stabile udgivelse af AngularJS var den 18. december 2017 af version 1.6.8. Angular 2.0-frigivelse fandt sted den 22. september 2014 på ng-Europe-konferencen. En af funktionerne i Angular 2.0 er dynamisk belastning.

Efter nogle ændringer blev Angular 4.0 frigivet i december 2016. Angular 4 er bagudkompatibel med Angular 2.0. HttpClient-biblioteket er en af ​​funktionerne i Angular 4.0. Angular 5 blev frigivet den 1. november 2017. Støtte til progressive webapps var en af ​​forbedringerne i Angular 4.0. Angular 6 blev udgivet i maj 2018. Den seneste stabile version er 6.1.9

Installer :

Vi kan tilføje Angular enten ved at henvise til de tilgængelige kilder eller downloade rammen.

Link til kilde :

AngularJS: Vi kan tilføje AngularJS (Angular 1.x versioner) ved at henvise til Content Delivery Network fra Google.

Download / installer: Vi kan downloade rammen med npm, Bower eller komponist.

Vinkel 1.x :

npm

npm install angular

Føj derefter en til din index.html:

bower

bower install angular

Føj derefter en til din index.html:

For yderligere information om dokumentationen henvises til det officielle websted for AngularJS.

Du kan installere Angular 2.x og andre versioner ved at følge trinene i den officielle dokumentation for Angular.

Komponenter

Motivering

Angular indeholder mange skemaer til bygningsapplikationer. Komponenter er en sådan skematisk. De omfatter en enkelt logikkenhed, der vedrører en enkelt del af applikationen. Komponenter samarbejder ofte med andre skemaer for at fungere mere effektivt.

Blandt alle skemaer har komponenter en tendens til at forbruge mere, end de giver. Mens andre skemaer som direktiver, rør og tjenester tilbyder nytte, anvender komponenter. De er ansvarlige for applikationsgrænsefladen, så det giver mening, hvorfor de bruger hjælpeprogrammer.

Komponenter forenkler applikationen. Tragtning af logik i et enkelt afsnit af den synlige grænseflade er deres primære mål. For at oprette applikationer trin for trin skal du oprette komponent-for-komponent. Komponenter fungerer trods alt som Angular's byggesten.

Komponenter Introduktion

Som nævnt forbruger komponenter hjælpeprogrammer (tjenester / ressourcer). De står mellem forretningslogik og præsentation for at skabe en sammenhængende enhed. Vinkel fastgør forskellige mekanismer til hver komponent. Disse vedhæftede filer identificerer en klasse som en komponent og definerer dens standardfunktioner.

Vinkel skal genkende komponenter, når den kommer på tværs af dem. For at gøre dette @Componentskal du dekorere hver klasse, der er beregnet til at være en komponent. Dekoratører angiver for Angular hvad klassen er.

I tilfælde af en komponent skal den vide, hvordan man interagerer med dens injektor, forbinder med en skabelon, trækker fra en liste over stilarter, indkapsler dens stilarter osv. Angular tager sig af de fleste af kravene på lavt niveau. Udviklere har stadig brug for at konfigurere en komponents adfærd, importere dens afhængigheder og udvide dens logik.

For alle sådanne ting har vi komponentens klasse. Klassen holder alt relativt ensartet. Det indkapsler komponentens forretningslogik.

Komponentklasse og metadata

Go ahead and install the Angular command-line interface (CLI). You can learn more about it from this article. The CLI command ng generate component [name-of-component] yields the following.

import { Component, OnInit } from '@angular/core'; @Component({ selector: 'app-example', templateUrl: './example.component.html', styleUrls: ['./example.component.css'] }) export class ExampleComponent implements OnInit { constructor() { } ngOnInit() { } }

This is the basic skeleton from which all great components originate. The @Component decorator is the most important part. Without it, the above example becomes a generic class. Angular relies on decorators to discern a class’s schematic type.

@Component receives metadata as a single object. Decorators are just JavaScript functions under the hood. They take in arguments as with the metadata object. The metadata object configures a component’s basic dependencies. Each fields plays a role.

 • selector: tells Angular to associate the component with a certain element in the application’s template HTML.
 • templateUrl: accepts the file location of the component’s template HTML (this is where data gets displayed to).
 • styleUrls: accepts an array of style-sheet file locations (strings). These style-sheets target the component’s assigned template.

Think of metadata as a big blob of configuration. The decorator takes it so that it can generate the data specific to the component. The decorator decorates the underlying class with data necessary for its class’s behavior. A component class that is.

The class’s signature exports by default so that the component can be imported. ngOnInit also gets implemented. implements tells the class to define certain methods per the interface’s definition. ngOnInit is a lifecycle hook.

Component Lifecycle and Change Detection

Components use all sorts of tools, services, and features. One key feature available to components is lifecycle hooks. An explanation for each hook exists in this article.

There are eight in total and they all serve as timing functions. They execute conditionally as the component transitions from state-to-state via change detection. This process happens constantly across the component tree. It searches for changes in data which merit a re-rendering of the template.

Time to move on. Please refer to the aforementioned articles for more information on the component lifecycle. It deserves much more explanation.

Component Data

Data drives everything. Components are no exception. Components encapsulate all their data. To receive data externally, a component must explicitly declare it. This form of privacy keeps information from clashing across the component tree.

Data determines what gets displayed from the component class to its template. Any updates to the class’s data will (or at least should) update the template display.

Components will often initialize a set of members (or variables) that store data. They are used throughout the component class logic for convenience. This information fuels the logic resulting in the template and its behavior. See the following example.

// ./components/example/example.component.ts import { Component, OnInit } from '@angular/core'; import { Post, DATA } from '../../data/posts.data'; @Component({ selector: 'app-example', templateUrl: './example.component.html' }) export class ExampleComponent implements OnInit { username: string; totalPosts: number; allPosts: Post[]; deletePost(index: number): void { this.allPosts.splice(index, 1); this.totalPosts = this.allPosts.length; } ngOnInit(): void { this.username = DATA.author; this.totalPosts = DATA.thePosts.length; this.allPosts = DATA.thePosts; } }

{{ username }}

Change Name:

Posts: {{ totalPosts }}


  DELETE
  {{ post.title }}

  {{ post.body }}


Note the ways the component interacts with its data. It first fetches it from ../../data/posts.data before it begins to forward it to the template for display.

The data shows up throughout the template. Inside the double curly braces, a variable’s value is mapped from the component class into the braces. The *ngFor loops across the allPosts class array. Clicking on the button removes a specific element from allPosts by its index. You can even change the topmost username by typing into the input box.

The above interactions alter the component class’s data which in turn updates the component’s template HTML. Components provide the backbone logic that facilitates the flow of data. The template HTML makes that data readable to the user.

Component Template

The previous example’s template HTML featured an interesting syntax. The syntax was not actual HTML. It was Angular’s template HTML. Some often refer to it as HTML Plus, recognizable only by Angular’s compiler. The compiler supports a syntax resulting in the dynamic manipulation of HTML. This article will often refer to it as ‘template HTML’ or ‘template’.

The syntax lets components inject data directly into the template HTML. The injection is dynamic. This means that data can iterate and display itself as HTML without needing external assistance. The Angular compiler compiles it into real HTML by the time it reaches the web browser.

To learn more about some of the ways data binds to the template, read about data binding in Angular. A few examples of data binding occurred in the previous example ({{ ... }}). For this article, it is enough to recognize data interactions were happening between the component class and its template.

Querying the Template

Data managing the state of the template imperatively works OK. Yet, pure data does not always fulfill an application’s intended design. Interacting more directly with the Document Object Model (DOM) may be required.

To do that, the component must have reference to the template elements. When the data changes, the component can manipulate the DOM explicitly. This is a more declarative approach.

Components can grab references using a web browser’s DOM application programming interface (API). Bad idea though. Angular prefers cross-platform compatibility. For a component to function outside of the web browser, it needs to use Angular’s API instead of the DOM’s.

Components can query their templates using the @ViewChild and ContentChild decorators. They grab references to template elements on behalf of the component class.

import { Component, ViewChild, ContentChild, ElementRef, Renderer2, AfterContentChecked, AfterViewChecked } from '@angular/core'; @Component({ selector: 'app-child', template: ` Toggle Enlarge ` }) export class ChildComponent implements AfterContentChecked { @ContentChild("pReference", { read: ElementRef }) pElement: ElementRef; textEnlarge: boolean = false; constructor(private renderer: Renderer2) { } toggleEnlarge() { this.textEnlarge = !this.textEnlarge; } ngAfterContentChecked() { if (this.textEnlarge) this.renderer.setStyle(this.pElement.nativeElement, 'font-size', '25px'); else this.renderer.setStyle(this.pElement.nativeElement, 'font-size', 'initial'); } } @Component({ selector: 'app-parent', template: ` Toggle Highlight 

View Child

Content Child

` }) export class ParentComponent implements AfterViewChecked { @ViewChild("hOneRefereance", { read: ElementRef }) hOneElement: ElementRef; textHighlight: boolean = false; constructor(private renderer: Renderer2) { } toggleHighlight() { this.textHighlight = !this.textHighlight; } ngAfterViewChecked() { if (this.textHighlight) this.renderer.setStyle(this.hOneElement.nativeElement, 'background-color', 'yellow'); else this.renderer.setStyle(this.hOneElement.nativeElement, 'background-color', 'initial'); } }

The above example contains two buttons that toggle a certain style for each element. Clicking the buttons toggles the true/false values unique to each component. These booleans determine if the custom styles apply. Instead of these values causing changes imperatively, the lifecycle hooks (ngAfterViewChecked and ngAfterContentChecked) declaratively alter the DOM.

The declarative approach explicitly changes the style through the element’s reference. In imperative programming, changes to the DOM based off data are implicit. Check out this article on imperative and declarative programming to learn more.

The main thing to notice is how these references get pulled from the template. In the example, there are two sections of the template queried using two decorators: @ViewChild and @ContentChild.

They differ in where they look for an element’s reference whether it be in the content DOM or view DOM. These two DOMs exist in ParentComponent’s template. Differentiating between them is important because they finish rendering at separate times.

This is why @ViewChild and @ContentChild both exist. They work together with their companion lifecycle hooks ngAfterViewChecked and ngAfterContentChecked. These lifecycle hooks wait for their respective queries to resolve before executing.

Once resolved, @ViewChild and @ContentChild provide references to two elements. Both exist in separate parts of the DOM. The boolean data still determines the outcome. How that outcome translates to the DOM is the key difference from before. The DOM updates viaRenderer2’s direct manipulation of it.

Content Projection

The content DOM exists in the innerHTML of ChildComponent’s element. It is all positioned within ParentComponent’s template. The innerHTML of app-childprojects onto ChildComponent’s template through .

This exemplifies content projection. Displaying content from one component to another using the innerHTML of another’s tags in one’s template so that another component can pull that innerHTML into its own template via . Thank you for reading that sentence.

Hence why ChildComponent references its element using @ContentChild. Content contained within in ParentComponent’s template makes up the content DOM. ChildComponent references the element with an @ContentChild query.

ParentComponent’s view DOM consists of everything accessible from within the component’s view. This does not necessarily include the entire template given the innerHTML of . Again, this part of the DOM is queried from ChildComponent using @ContentChild. Everything else gets queried using @ViewChild from the ParentComponent class.

This is a great way for components to exchange content and query their own content regardless of their DOM type. Components can communicate with themselves and others using data binding as well. Read more about it from this article.

Component Styles

Styles are critical to a component’s readability and interactivity. Each component encapsulates its style-sheet dependencies. That way they only apply to the component’s template HTML. A special technique introduced by HTML’s shadow DOM makes this possible.

A shadow DOM branch may exist on any element. This part of the DOM cannot be seen from the HTML’s source code. Standard HTML elements leverage the shadow DOM to provide their trademark appearances. A shadow DOM branch must anchor itself to a visible component so that it can style and customize it.

The unique aspect about a shadow DOM branch is its encapsulation. Everything used to style a shadow DOM branch’s root element is private to it. No other element can access it.

Angular embraces this form of encapsulation with components. The style-sheet and template of a component encapsulate together. No other components have access to them. Style-sheet clashes cannot occur.

Angular does not use the shadow DOM by default. It uses an emulation system that mimics the behavior of the shadow DOM. This is a temporary measure since some web browsers do not yet support the shadow DOM API.

The @Component metadata contains the encapsulation field. This lets developers toggle in-between emulated shadow DOM, real shadow DOM, or neither. Here are the options in their respective order:

 • ViewEncapsulation.Emulated - fake shadow DOM (default)
 • ViewEncapsulation.Native - real shadow DOM (now deprecated since Angular 6.0.8)
 • ViewEncapsulation.None - neither

ViewEncapsulation.None means the component’s style-sheets elevate to the global scope. Not recommended considering components should form their own private unit (encapsulation). Angular still provides it as an escape hatch for extreme situations.

Conclusion

Komponenter bygger applikationer. De er privat rækkevidde og separat ensartede af hinanden, medmindre andet er konfigureret. Applikationer har tendens til at begynde fra rodmodulet. Derefter danner komponenter et aflangt træ, der definerer resten af ​​applikationen.

En komponent dækker en bestemt enhed i applikationsgrænsefladen. Dette inkluderer dets stilarter, logik og layout. Andre skemaer såsom rør, tjenester og direktiver ser hyppig anvendelse i komponentkode. Du kan lære mere om disse interaktioner i nogle af de andre artikler om Angular-guide.

Glem ikke, at komponenter skal bootstrap. Dette kan ske i rodmodulet eller komponentens metadata. Dette er så Angular genkender komponenten, uanset hvor den vises i applikationen.

Du kan altid lære mere, da komponenter bærer langt mere dybde end det, som denne artikel kunne formidle.