Sådan kommer du i gang med at reagere - en moderne projektbaseret guide til begyndere (inklusive kroge)

Så du vil begynde at lære at reagere, ikke? Så er du kommet til det rigtige sted. Denne guide fører dig gennem alt hvad du behøver at vide, når du kommer i gang med React.

Vi kommer i gang, forklarer "hvordan og hvorfor" bag de grundlæggende koncepter og bygger et lille projekt, der trækker data fra en API, så vi kan se alt i aktion.

Dette vil være langt, så spring / genlæs sektioner, som du har brug for ved hjælp af linkene "Gå til sektion" nedenfor. Med det ude af vejen, tag en drink, spænd op, og lad os komme i gang.

Foretrækker du videotutorials?

Du kan tjekke YouTube-vejledningen til denne artikel her.

Gå til sektion

 • Forudsætninger
  • Grundlæggende JavaScript
  • Grundlæggende HTML
 • Udviklingsmiljø
  • Node.js
  • VS-kode
 • Oprettelse af en React-app
 • Udforsk Opret React-app
  • Node-moduler
  • Offentlig mappe
  • Indeks.html
 • Vores første komponent
 • JSX
  • Gør ting dynamiske
  • Håndtering af begivenheder
  • Opkaldsfunktioner
 • Sådan gengives en komponent
 • Lad os oprette en kontaktliste!
  • Få stilarterne
  • Oprettelse af kontaktkortet
  • Gør vores kontaktkort genanvendeligt
  • Lad os tale om staten
  • Opdateringsstat
  • Introduktion til rekvisitter
  • Brug af rekvisitter inden for en komponent
  • Gengivelse af komponenter fra en liste
  • Henter data fra en API
  • Introduktion til useEffect
 • Konklusion

Forudsætninger

Du behøver ikke kende nogen React, før du læser denne vejledning. Men der er et par ting, du bliver nødt til at være fortrolig med, hvis du vil få mest muligt ud af denne React-guide:

Grundlæggende JavaScript

React er et JavaScript-bibliotek, så det giver mening at kende JavaScript, før du lærer React, ikke? Bare rolig, du behøver ikke kende JavaScript udad - du behøver kun at kende det grundlæggende:

 • Variabler, funktioner, datatyper
 • Arrays og objekter
 • ES6-syntaks (ved hjælp af let & const, pilefunktioner, destruktureringsopgave, klasser, import / eksport osv.)
 • Hvordan JavaScript bruges til at manipulere DOM

Grundlæggende HTML

I React bruger vi det, der hedder JSX, til at oprette HTML til vores websider. Vi forklarer JSX i dybden senere, men sørg for nu for at have et godt fundament, når det kommer til HTML:

 • Sådan struktureres HTML (hvordan nestes elementer osv.)
 • HTML-attributter (som "id", "klasse", "onclick" og så videre)

Har du brug for JavaScript-gennemgang? Tilmeld dig for at få min seneste bog "React-Ready JavaScript", som vil hjælpe dig med at komme op på det JavaScript, du har brug for, før du kommer i gang med React!

Udviklingsmiljø

Den første ting, vi skal gøre, er at oprette et udviklingsmiljø. Hvis du allerede har konfigureret Node.js og installeret Visual Studio Code (eller din foretrukne IDE), kan du gå videre og springe til næste afsnit.

Node.js

Gå her og download den rigtige pakke til dit operativsystem (Mac / windows osv.)

Når installationen er færdig, skal du åbne en terminal og skrive denne kommando:

node -v 

Dette skal vise output den version af Node, du lige har installeret:

Dette betyder, at nodekommandoen fungerer, og noden er installeret med succes - hurra! Hvis du ser fejl, kan du prøve at geninstallere Node fra den pakke, du downloadede, og prøv kommandoen igen.

Visual Studio-kode

Visual Studio Code er en populær open source IDE, der fungerer godt til frontend-udvikling. Der er en masse andre, du kan prøve - se hvad din favorit er, og download det, hvis du foretrækker det. For nu kører vi med VS-kode.

Klik her og download versionen til din platform:

Følg installationstrinnene, og du skal være god at gå. Gå videre og affyr Visual Studio-kode.

Det er nok udviklingsopsætning for nu. Der er andre gode ting, du kan installere (VS-kodeudvidelser osv.), Men vi har ikke brug for dem lige nu - Vi er her for at lære at reagere!

Oprettelse af en React-app

The next step is to create a React project. Lucky for us, the fine folk at Facebook have made this really simple. All we have to do is run a command within our terminal:

npx create-react-app my-app 

This creates a project for us called "my-app" and sets everything up automatically. Pretty cool.

Go ahead and open up a terminal in the directory you want to create your app, e.g. a "projects" folder, and run the command. Let the terminal do its thing, and after a while, this will complete and show you some commands:

Notice the create-react-app output has told us what we need to do to start the app. Go ahead and run the commands in your terminal:

cd my-app yarn start 

This will start a development server and open up a web browser for you:

You've just set up your first React App! If you want to learn more about what's going on, (check out the "create-react-app" GitHub:)[//github.com/facebook/create-react-app]

Exploring Create React App

Open up Visual Studio code (or whatever IDE you installed) and select File > Open… and select the my-app folder that was just created for us using create-react-app. This will open up our shiny new react app in the IDE, so we can write some code!

You should see the project structure to the right:

Look at all that stuff! Don’t worry too much about a lot of it, it’s mostly boilerplate code and config that we won’t be touching too much in this tutorial — phew! However since you’re a curious developer, let’s have a look at the project tree and see what we have:

Node Modules

This is where our packages go that we install through NPM (Node Package Manager). If you’re not familiar with NPM, it’s a glorious place where we can share code (usually open source) that other developers can use instead of writing their own.

Instead of using script tags like we do in traditional HTML, we install these modules as part of the application. Then, we use an import statement to access the code from that module. We’ll see this in action later.

Public Folder

This is where our bundled code goes. When we are ready to deploy our app, we run a ** build script**and the final files go in here. This will typically be our HTML, JavaScript, and CSS files. This is the folder we dump onto a web server somewhere, so that we can let users see our app via a URL

Index.html

The index.html is the entry point, or the first thing the web browser loads when a user navigates to the URL hosting our app.

If we look at the file, it’s a just a normal HTML file with normal HTML stuff that you will hopefully be familiar with. If we look at the body — it’s empty. React will dynamically convert our React code into HTML and load it here, in the “root” div.

With that out of the way, let’s look at the juicy parts — the code.

Our First Component

Open up App.js from the project tree. This is the Main component in our application. This is the first component to get rendered. It’s the “big cheese” of components.

The first thing we’re going to do in our big cheese component is delete everything, and build our very own component from scratch, to better understand what’s going on.

Now that we have a nice blank slate to play with we will start by importing react. This brings the React library into scope and gives us access to all the lovely features:

import React from "react"; 

Next we will declare a function. We’ll use ES6 arrow functions here. That’s more or less what a “component” is — a function with some logic and markup. We’re also going to export this function so we can use it elsewhere:

const App = () => { } export default App; 

Within our function we want to write return(). This is what get’s returned from this component, and contains our markup which gets converted and rendered as HTML.

Finally let’s add a with a

title tag. Our finished component looks like this:

import React from "react"; const App = () => { return ( 

Hello React World

This is our first React App - isn't it marvellous?!

); } export default App;

Now you’re probably thinking, "Woah! HTML in a function? What is this madness?" Even though it looks like HTML, it’s actually something called JSX (JavaScript XML). This basically allows us to mix JavaScript and HTML together.

This might seem a bit strange. We originally learned front end development by separating our HTML and JavaScript (and even CSS). Yet JavaScript and the way we design apps has evolved, and keeping everything together in the same “component” makes it easier to maintain and reuse our code.

Let’s see this in action. Open your terminal and run

npm start 

This should open the browser and you should see the app running.

Congrats! You’ve just created your first component!

JSX

You probably have some question marks floating above your head when thinking about this JSX thing. Let’s take a deeper look into this.

 return ( 

Hello React World

This is our first React App - isn't it marvellous?!

);

This looks like HTML, but it’s not. This is JSX! Even though it looks like normal HTML, what’s happening behind the scenes is that React is creating the element tree, using this syntax:

React.createElement(component, props, ...children) 
 • component: The HTML element you wish to created, i.e. h1, div etc
 • props: any props you wish to pass to that component (we’ll talk about props later)
 • children: An array of HTML elements that are nested within this element

So, the same component we have just created can be written as so:

const App = () => { return ( React.createElement( "div", null, React.createElement("h1", null, "Hello React World"), React.createElement( "h2", null, "This is our first React App - isn't it marvellous?!" ) ) ); } 

Which looks a bit nasty (it was even nastier trying to type it out). If you trace through it carefully, you can see we are creating a div element, which has no props (indicated by passing null as a second argument). Lastly we are creating 2 more elements using the createElement syntax — our H1 and our H2 elements.

If you’ve been playing with JavaScript for a while, you might have noticed that this is similar to document.createElement. And it is! This is a JavaScript library after all!

This is the advantage of JSX in React — it lets us write HTML like syntax, without the messy React.createElement() stuff.

In the real world, React developers almost exclusively use JSX to write their code. No, this section wasn’t a waste of time — it’s always good to understand what happens under the hood. Knowledge is power (and less questions in my inbox)!

Making things dynamic

So we’ve seen JSX, and gotten over our fear of it (hopefully). But what’s the point? Why use this JSX thing, when we could just use HTML? They look the same? Right?

Good question my friend! Well, if we remember what JSX stands for — JavaScript XML. This means we can use JavaScript to make things dynamic. Our previous example looks like so:

const App = () => { return ( 

Hello React World

This is our first React App - isn't it marvellous?!

); }

Now let’s say we want to make our text more dynamic. Firstly let’s add a variable to hold our message:

cont message = "This is my first variable rendered in JSX!"

Now to add JavaScript to this, we use ** curly braces**:

const App = () => { const message = "This is my first variable rendered in JSX!"; return ( 

Hello React World

{message}

); }

If you run this in the browser, you’ll notice the text of our message variable appears. Go ahead and change the message variable text to something else and watch the magic happen.

We use curly braces to tell the compiler “execute this code as JavaScript”. If we didn’t have curly braces, the message variable wouldn't get executed as JavaScript and instead, the text “message” would appear on the screen. Try this out and see!

Handling Events

The same approach can be taken when with handling events. When using JSX, React gives us access to event listeners you may already be familiar with: onClick, onPress, onSubmit and so on.

Let’s say we want to display an alert when the message is clicked. Firstly, we add the onClick property to our h2 tag.

The onClick property accepts a function (in other words, we pass a function as an argument. This function will call the alert like so:

const App = () => { const message = "This is my first variable rendered in JSX!"; return ( 

Hello React World

alert("you clicked the message!")}>{message}

); }

Notice how we use a arrow function here to create a nice, concise inline function. If you’re not familiar with this syntax, make sure to checkout my book where I cover this and more here.

Again, notice how we have put this code within curly braces, to ensure the function gets executed as JavaScript.

Calling functions

So we looked at inline functions in the last example. Since JSX is JavaScript, we can create and reference functions outside of the return block. Our last example could look like this:

const App = () => { const message = "This is my first variable rendered in JSX!"; const handleClick = () =>{ alert("you clicked the message!"); } return ( 

Hello React World

{message}

); }

Notice how we created a function called handleClick which alerts the message. Instead of using an inline function, we reference this function in our onClick property. Try this out and see what happens.

These are just some examples as to how we can use JavaScript to make things dynamic, and hopefully shows you the power of JSX. We’ll deepen our understandings later as we build out an example, so don't worry if some things don’t make sense just yet!

How a Component gets Rendered

Hopefully I’ve cleared up some of the questions you might have around JSX. The next thing you might be wondering is — how does a component get rendered? Where? When?

Let’s start at the beginning. If you look back to our file structure we have an index.js file. This is the first file to run (we often call this an “Entry Point”). This is typically by convention — you can change the entry point if you want, but for now we’ll leave it alone.

If we dig into the file, you’ll notice we have this line:

ReactDOM.render(, document.getElementById("root")); 

Notice we have document.getElementById(“root”) — finally some normal looking JavaScript! This gets the root element from the DOM using plain ol’ JavaScript, and renders our App Component within it. Our App component is imported like so:

import App from "./App" 

Remember we exported our app component in App.js. This lets other files/components import and use our App component.

So where does the root element come from? Well, remember our index.html file in the public folder? This index.html file is the first HTML file to get loaded when the website loads

Within it we have a div with an ID of root, which is empty. This is where React loads our components. Let’s have a look at this in the dev tools.

Open up Chrome (or whatever browser you use) and inspect the dev tools. You’ll see somewhere in the tree a div with id=“root”, as well as the HTML rendered from our App component. Pretty cool!

Quick Summary

Before moving on, let’s quickly summarise what we’ve learned so far:

 • We have an index.html file, which is the skeleton of our web app
 • When the app starts, index.html loads, and imports our App Component
 • The JSX in the App component get’s converted to HTML, which is then rendered in the index.html file at the root div

Lets Build a Contacts List!

Now that we have our feet wet with React, and have a better understanding of how things fit together, let’s build an example application using what we have learned so far. We’ll also learn some common React features that will help you well on to the road to getting started with React. Let’s go!

Our contacts list will display a number of a contacts, including their name, email, age and avatar (or, profile image).

We’ll build this up gradually, eventually pulling data from an API. How exciting!

Get the styles

Since this is a React tutorial, we’re going to focus on the inner workings of React and not worry about creating nice styles. In your source folder, create a new file styles.css and paste in the following code:

.contact-card { display: flex; padding: 10px; color: #ffffff; background-color: rgb(42, 84, 104); font-family: "Segoe UI", Tahoma, Geneva, Verdana, sans-serif; box-shadow: 10px 10px 25px -16px rgba(0, 0, 0, 0.75); border-radius: 10px; max-width: 500px; max-height: 125px; margin-bottom: 10px; } .contact-card p { margin-left: 10px; margin-top: 0; } button { margin-left: 10px; margin-bottom: 10px; } 

Next, go into App.js and import the stylesheet like so:

import "./styles.css"; 

Creating the Contact Card

While we’re still in App.js, let’s add the basic JSX to get our layout for the contact card in place. Remove everything from the return statement and add the following:

profile

Name: Jenny Han

Email: [email protected]

Age: 25

All we’re doing here is creating a div to “wrap” the contact card details, adding an image (the image will use a placeholder taken from the web for now), and adding a few p tags to hold the details we need in the contact card. Finally we’re adding some CSS classes taken from styles.css;

NOTE: to reference CSS classes, we need to use the className keyword. This is because we are writing JSX, and “class” is a reserved word in JavaScript.

Here’s what we have so far in our App.js file:

import React from "react"; import "./styles.css"; const App = () => { return ( profile

Name: Jenny Han

Email: [email protected]

Age: 25

); }

If you run this in the browser, you should see something similar to the following:

Making our Contact Card Reusable

OK so we have our contact card! However it’s not very reusable. We know that we are going to need to reuse this code if we want to render more than one card, so it makes sense to break this out into it’s own component

NOTE — To make it easier to follow, I am going to a put all the components we make into App.js . In the real world it would be better to split these different components into their own files, and import/export them where appropriate.

Just beneath the App function, create a new function called ContactCard, and copy the JSX from App to ContactCard like so:

const ContactCard = () => { return ( profile

Name: Jenny Han

Email: [email protected]

Age: 25

); };

Again, a component in React is just a function that returns some JSX. Now that we’ve moved our JSX to the ContactCard we can use this component within our main App component:

const App = () => { return (  ); } 

We use our own components like any old HTML/JSX tag. We just put the name of our component in angle brackets. Our App.js file should look like this:

// App.js import React from "react"; import "./styles.css"; const App = () => { return (  ); }; const ContactCard = () => { return ( profile

Name: Jenny Han

Email: [email protected]

Age: 25

); };

Now if you run this in the browser, things will look the same as they did before — which is what we want. We now have a ContactCard component that we can use as many times as we like:

const App = () => { return (   ); }; 

Update the App component to include another 2 ContactCard components. The above example will render 3 contact cards in the browser. Go and check it out!

Think of this like a “stamp” on the page. Every ContactCard component we add is another “stamp” and renders the same markup on the page

Let’s talk about State — the useState Hook

If you’ve been getting started with React already, you may have heard of the term state. State is quite a big deal in React. So what is it?

State is basically an object that represents a part of an app that can change, which the UI “reacts” to. State can be anything; objects, booleans, arrays, strings or integers

Let’s take an example.

Some people who appear in our contact list are shy and do not want their age being displayed until a button is clicked. We can store whether the age should be shown or not in state by using the useState hook within the component. Which looks like this:

const [showAge, setShowAge] = useState(false); 

“What the hell is going on here?” Let me explain.

The useState object gives us a variable with the current value, and a function that lets us change that value. When we call useState we can define an initialvalue (in this case, false).

We use destructuring assignment on the useState hook to get these. You don’t have to worry about destructuring assignment right now, just remember that the first variable lets us access the state value, the second one lets us change it.

Go ahead and add the above code snippet to the ContactCard component like so:

const ContactCard = () => { const [showAge, setShowAge] = useState(false); return ( profile

Name: Jenny Han

Email: [email protected]

Age: 25

); };

Now we have a state object, how do we use it? Well, we can reference the showAge variable like any other variable. In this case, we want to _only show the age if the showAge variable is true.

We can do this using the ternary operator :

{showAge === true ? 

Age: 25

: null}

This example reads as if the showAge variable is true, render the age, if not, render nothing.

Go ahead and add this to the ContactCard component, like so:

const ContactCard = () => { const [showAge, setShowAge] = useState(false); return ( profile

Name: Jenny Han

Email: [email protected]

{showAge === true ?

Age: 25

: null} ); };

Now, if you run the app in the browser, you’ll see the age disappears — that’s because our showAge variable has been initialised with false. If we initialise our showAge variable with true:

const [showAge, setShowAge] = useState(true); 

The age will appear on the contact card. Nice! Although, its not great — we don’t want to change the code whenever we want to show the age on the contact card!

Before we look at how to dynamically change our showAge variable, lets tidy the code a bit. Go ahead and replace this line:

{showAge === true ? 

Age: 25

: null}

With:

{showAge && 

Age: 25

}

This gives the same result, just in a more concise way.

TIP: Shorten code where it makes sense to, don’t feel like you have to shorten every line of code you write! Readability should come first.

Updating State

Ok back to updating state. If we remember back, the useState() hook gives us a function to update the state. Let’s wire this up to a button, which, when clicked, will toggle showing the age on the contact card.

We can do this with the following:

 setShowAge(!showAge)}> Toggle Age 

What this is doing is calling the setShowAge function (which we get from the useState hook) to change the value of show age to the opposite of what it currently is.

NOTE: I’m using the Arrow Function syntax here to pass a function to the onClick property. If you’re not familiar we this, a quick reminder that you can get my [book where I discuss the important bits of JavaScript to know before React here].

When the state updates, React will re-render the component and since the value of showAge is true, the age will be displayed.

If the user clicks the button again, this will set showAge to false, React will re-render the component, and the age will be hidden:

Look at our fancy toggle in action!

TIP: Whenever the components state changes, React will re-render the component with the new state

Notice how even though we have 3 ContactCard components being rendered, when we click the button the age only displays for one of the cards, and not all of them. This is because state belongs to the individual component. In other words, each ContactCard component that renders is a copy, and has its own state/data.

Introducing Props

So now we have a lovely new ContactCard component that we’re reusing a few times. Although its not really reusable, since the name, email, age and avatar are the same for each of our components. Oh dear! We can make this data more dynamic with what are called props.

Since you’re just getting started with React, you can think ofProps as data that gets passed to a component, which the component can then use. For example, we can pass in our avatar , ** email**, name and age as props to our Contact Card component like so:

As you can see, we define a prop by giving it a name. Eg. name and using the equals to assign some value to that prop e.g. Jenny Han.

We can have as many props as we want, and we can name these props whatever we want, so they’re pretty flexible.

Props can hold different types of data, i.e. strings, numbers, booleans, objects, arrays and so on.

NOTE: Props must be defined using quoted text (e.g. name=“Jenny Han”) or within braces (e.g. age={25}. If we leave out the braces for anything other than strings things start to break — age=25 );

Go ahead and replace the current ContactCard components within our App component with the following:

All we’re doing here is passing the data that the component needs to each component as props. Notice how the data is different for each component.

Using Props within a component

We’ve sent a bunch of props down to the ContactCard component, so let’s tell the ** ContactCard** how to use them.

Until now, our ** ContactCard** function doesn’t accept any parameters. React, being the magical thing that it is, automatically puts all our props into a lovely props object, that gets passed into the component:

const ContactCard = props => { //...other code }; 

Notice the props variable. This is an object containing the props we defined previously. We can access our defined props by using the dot notation like so:

const ContactCard = props => { console.log(props.avatar); console.log(props.name); console.log(props.email); console.log(props.age); //...other code }; 

Finally, we want to replace the hardcoded values in our JSX, with the values we receive from the props:

return ( 

Name: {props.name}

Email: {props.email}

setShowAge(!showAge)}>Toggle Age {showAge &&

Age: {props.age}

} );

Notice how we have set the image source using whatever value we received from props. We did similar for name, email, and age. Also notice how we wrap this code in curly braces, so it gets executed as JavaScript.

Our final App.js file looks like this:

// App.js const App = () => { return (   ); }; const ContactCard = props => { const [showAge, setShowAge] = useState(false); return ( 

Name: {props.name}

Email: {props.email}

setShowAge(!showAge)}> Toggle Age {showAge &&

Age: {props.age}

} ); };

If you run this in the browser, you should see something similar to this:

Hurray! Our component works the same as before, but its now more dynamic. We can reuse the same ContactCard but passing in different data — whilst keeping the layout, styles, and state objects the same.

Rendering components from a List

Our contacts list is coming along nicely, we have some well crafted, reusable code so time to leave it alone right? Wrong! Let’s take it a step further.

In a real application, data usually comes in the form of an array of data, e.g. after an API call. Let’s pretend we’ve made an API call to retrieve some users from a database and have received the following data:

const contacts = [ { name: "Jenny Han", email: "[email protected]", age: 25 }, { name: "Jason Long", email: "[email protected]", age: 45 }, { name: "Peter Pan", email: "[email protected]", age: 100 } ]; 

Paste this into the App() component at the top of the function. The eagled eye amongst you will notice how this data is similar to what we already have. But how we we turn this data into ContactCard components? Well, remember all those days you spent learning how to loop over an array using .map()? Now is the day we put that into action!

To display a list of components, we:

 1. Loop over the array using .map()
 2. For each item in the array, create a new ContactCard component
 3. Pass the data from each object in the array to the ContactCard component as props

Let’s see how this works. In our appApp() component, replace the return statement with this:

return ( {contacts.map(contact => ( ))} ); 

As you can see, we map over the array. For each object in the array, we want to create a new ContactCard component. For the props, we want to take the name, email, and age from the current object the map function is on. In other words, from the contact variable.

NOTE: I’ve left the “avatar” prop alone, as this is the same for now — it’ll change later in the tutorial

And that’s it! Our App.js file looks like this:

//App.js const App = () => { const contacts = [ { name: "Jenny Han", email: "[email protected]", age: 25 }, { name: "Jason Long", email: "[email protected]", age: 45 }, { name: "Peter Pan", email: "[email protected]", age: 100 }, { name: "Amy McDonald", email: "[email protected]", age: 33 } ]; return ( {contacts.map(contact => ( ))} ); }; 

Run this in the browser and things should look the same. We haven’t changed our ContactCard, merely changed where we got the data from. The cool thing about this is that if you added another row to the contacts array, the extra component will get rendered automatically — you don’t have to do anything else! Try this for yourself and see.

Pulling data from an API

We’ve got a nice looking React App now. It's dynamic and things are working well. Which is a good place to be since we’re just getting started with React! But there are some tidy ups we need to make. In a real application, data will be pulled in from an API.

For the next part of the tutorial, we are going to get real contacts (when I say real contacts, I mean fake contacts — you know what I mean) from a real API: //randomuser.me/. Feel free to browse the website and look at the response we will get back — this is where we will get our data to populate our components.

Firstly, let’s create a state variable to hold the data we get back from the API. Remember, state is good for holding that that can change. Our contacts list can definitely change!

In App.js, remove the contacts array add the following:

const [contacts, setContacts] = useState([]); 

Here, we’re doing here is creating a state object, and initialising it to an empty array. When we make the API call, we’ll update the state to contain a list of contacts. Since we named this state object contacts, our rendering logic within the JSX will look for this array instead (as opposed to the old contacts array we just deleted).

Next, let’s grab the data from the API. We’ll use the standard Fetch API. For now, we’ll log the data to the console. Add the following below the state object we just created:

fetch("//randomuser.me/api/?results=3") .then(response => response.json()) .then(data => { console.log(data); }); 

All we’re doing here is:

 • Making a GET request to the randomuser API, asking for three results
 • Convert the response into JSON
 • Logging the JSON to the console.

If you run this in the browser, you’ll notice the ContactCard components no longer render - thats fine, we haven’t saved any new data to state yet, and our state variable is currently empty. If you look at the console (in your browser dev tools) you’ll notice the response object is logged. Which will look something like this:

You’ll see we have a results array, which has 3 objects. Each of these objects contain the details of a user (or a “Contact” in our case). This is similar to the contacts array we manually created ourselves in the previous section - just an array full of objects.

Let’s update our App components JSX to pick data from this object. Update the JSX like so:

return ( {contacts.map(contact => ( ))} ); 

This works similar to what we had before:

 • We are looping through the contacts variable (which, at the moment is an empty array)
 • When we eventually save the response to state (the next step) we look through each object in the array, for the appropriate things we need: in this case picture, name, email, and dob objects.

Next we want to store the results array in state, so our JSX can loop over it (using the map() function we seen previously) and render some lovely ContactCards. Within our fetch function, add the call to setContacts(data.results) like so:

fetch("//randomuser.me/api/?results=3") .then(response => response.json()) .then(data => { console.log(data); setContacts(data.results); }); 

Our App component now looks like this:

//App.js const App = () => { const [contacts, setContacts] = useState([]); fetch("//randomuser.me/api/?results=3") .then(response => response.json()) .then(data => { console.log(data); setContacts(data.results); }); return ( {contacts.map(contact => ( ))} ); }; 

If you save this, and run it in the browser, you’ll see something like this:

You might be thinking, “WTF is going on? Everything is broken!”

Don’t panic just yet. (If you’re on a slower machine or just getting a bit freaked out, you can comment out the setContacts(data.results) line within the fetch function for now).

What’s happening here is that we’re stuck in a bit of a loop:

 1. We make a call to fetch and get some data back
 2. We then save this data to state
 3. Remember, React does a re-render when the state changes
 4. When the component re-renders, the fetch api call happens again, and sets the state
 5. Since the state updated, the component re-renders again
 6. After the component re-renders, fetch is called again…
 7. You get the idea

So how do we stop this? We have to delete everything and start again. Nah just kidding, don’t run away yet. We can fix this with another built in React Hook - useEffect.

Introducing useEffect

The useEffect hook is a special hook that runs a function. By default, the useEffect hook runs on every re-render. However, we can configure it to only run under certain condition, e.g. when a component mounts, or if a variable changes. The useEffect hook looks like this:

useEffect(() => { // code to run }); 

This will run every time. If we want to specify “only run once” we pass in an empty array as a second argument like so.

useEffect(() => { // code to run },[]); //<-- notice the empty array 

This is called a dependency array. When the dependency array is empty, this means the useEffect function will only run when the component loads for the first time. For additional re-renders, the useEffect function is skipped.

This is a perfect place to put our API call, as we only want to get the data once, when the component loads. Go ahead and place a **useEffect()**function into our App component, and move the fetch API call into the useEffect function. Our App component now looks like this:

//App.js const App = () => { const [contacts, setContacts] = useState([]); useEffect(() => { fetch("//randomuser.me/api/?results=3") .then(response => response.json()) .then(data => { setContacts(data.results); }); }, []); return ( {contacts.map(contact => ( ))} ); }; 

Now, if you run the code in your browser, you should see 3 contact cards appear! Refresh the page to see another randomised list of contacts:

Conclusion

Congrats! You just completed your first real-world app and laid the foundation to move on to more advanced topics.

Make sure to subscribe here to stay up to date with my latest React content, course discounts and early access, as well as some free stuff!

Glem heller ikke at tjekke min nye blog - www.jschris.com - hvor jeg sender JavaScript / React relaterede artikler og tutorials!