Popfunktion i Python

Hvad er pop-funktionen?

Metoden pop () fjerner og returnerer det sidste element fra en liste. Der er en valgfri parameter, der er indekset for det element, der skal fjernes fra listen. Hvis der ikke er angivet noget indeks, fjerner a.pop () det sidste element på listen og returnerer det. Hvis indekset, der sendes til pop () -metoden, ikke er inden for området, kaster det IndexError: popindeks uden for rækkevidde.

Eksempel på anvendelse

cities = ['New York', 'Dallas', 'San Antonio', 'Houston', 'San Francisco']; print "City popped is : ", cities.pop() print "City at index 2 is : ", cities.pop(2)

Produktion

City popped is : San Francisco City at index 2 is : San Antonio

Grundlæggende stakfunktionalitet

Den pop()metode anvendes ofte i forbindelse med append()at implementere grundlæggende stak funktionalitet i en Python ansøgning.

stack = [] for i in range(5): stack.append(i) while len(stack): print(stack.pop())

Mere information:

Den officielle dokumentation for pop()kan findes her