Sådan oprettes en moderne webapp ved hjælp af WordPress og reagerer

Kombiner kraften i en React-frontend med Internets mest populære CMS

Vil du have fordelene ved et moderne React SPA, men har brug for en back-end, der føles fortrolig? I denne artikel gennemgår vi, hvordan man opsætter WordPress's REST API, herunder tilpassede indlægstyper og felter, og hvordan man henter disse data i React.

For nylig arbejdede jeg på en React-app til en klient, da de sprang dette spørgsmål på mig: 'Kan vi bruge det med WordPress ? ''

Siden slutningen af ​​2015 har svaret på dette spørgsmål været ja. Men de nødvendige trin for at oprette et fungerende afkoblet websted virker muligvis ikke ligetil, især for dem der ikke er fortrolige med både WordPress og React.

På min rejse til at oprette en fungerende applikation stødte jeg på en håndfuld vanskelige forhindringer, og i denne artikel forklarer jeg, hvordan man undgår dem. Jeg vil også dele flere tip og tricks, jeg lærte undervejs!

Indhold

Del 1: Baggrundsinformation

 • Hvad er et headless CMS?
 • Hvad skal jeg vide at følge med?
 • Nøgle akronymer
 • Hvor kan jeg se WordPress's JSON-data?

Del 2: WordPress

 • Tilføjelse af en brugerdefineret posttype
 • Ændring af titelplaceringstekst
 • Tilføjelse af et brugerdefineret felt til din brugerdefinerede posttype
 • Gør brugerdefinerede felter tilgængelige som JSON
 • Begrænsning af synlige JSON-data

Del 3: Reager

 • Løfter i JavaScript
 • Hentningsmetoden
 • Håndtering af løfter

Et arbejdseksempel i React

Konklusion

Del 1: Baggrundsinformation

Hvad er et headless CMS?

Tidligere betød brug af et CMS som WordPress, at du var nødt til at opbygge din frontend ved hjælp af PHP.

Nu med et hovedløst CMS kan du opbygge din frontend med de teknologier, du kan lide; dette skyldes adskillelsen af ​​frontend og backend via en API. Hvis du vil oprette en SPA (applikation med en side) ved hjælp af React, Angular eller Vue og kontrollere indholdet ved hjælp af et CMS som WordPress, kan du!

Hvad skal jeg vide at følge med?

Du får mest muligt ud af denne artikel, hvis du har:

 • noget kendskab til, hvordan et CMS som WordPress fungerer, lidt PHP og en idé om, hvordan man opretter et grundlæggende WordPress-projekt på din computer;
 • en forståelse af JavaScript, herunder ES6 + sprogfunktioner og React-klassesyntaks.

Nøgle akronymer

Programmering er fuld af jargon, men det gør det meget hurtigere at diskutere nogle af begreberne i denne artikel. Her er en hurtig oversigt over de vilkår, vi bruger:

 • CMS - indholdsstyringssystem. Tænk WordPress, Drupal, Joomla, Magneto.
 • SPA - applikation med en side. I stedet for at genindlæse hver side i sin helhed, indlæser en SPA-applikation indhold dynamisk. Websteds grundlæggende kode (HTML, CSS og JavaScript) indlæses kun én gang. Tænk Reager, Vue, kantet.
 • API - interface til applikationsprogrammering. Enkelt sagt, en række definitioner, som en tjeneste leverer, så du kan tage og bruge dens data. Google Maps har en. Medium har en. Og nu kommer hvert WordPress-sted med en indbygget API.
 • REST - repræsentativ statsoverførsel. En stil af web arkitektur baseret omkring HTTP anmodning metoder: GET, PUT, POSTog DELETE. WordPress's indbyggede API er en REST eller "RESTful" API.
 • HTTP - hypertekstoverførselsprotokol. Sættet med regler, der bruges til at overføre data over internettet. Det er angivet i begyndelsen af ​​webadresser som httpeller https(den sikre version).
 • JSON - JavaScript-objektnotation. Selvom det stammer fra JavaScript, er dette et sproguafhængigt format til lagring og overførsel af data.

I denne artikel bruger vi WordPress som vores CMS. Det betyder, at vi programmerer vores back-end i PHP og bruger WordPress's REST API til at levere JSON-data til vores frontend.

Hvor kan jeg se WordPress's JSON-data?

Før du kommer til de gode ting, en hurtig note om, hvor du kan finde JSON-dataene på dit WordPress-websted. I dag har alle WordPress-websteder tilgængelige JSON-data (medmindre ejeren af ​​webstedet har deaktiveret eller begrænset adgangen til det). Du kigger på den vigtigste JSON på et WordPress-websted ved at føje /wp-jsontil roddomænenavnet.

Så for eksempel kan du se på JSON for WordPress.org ved at besøge //wordpress.org/wp-json. Eller hvis du kører et WordPress-websted lokalt, kan du se dets JSON ved at følge localhost/yoursitename/wp-json.

For at få adgang til dataene for dine indlæg skal du skrive localhost/yoursitename/wp-json/wp/v2/posts. For et tilpasset postformat skal du bytte i det nye format (f.eks. movies) I stedet for posts. Hvad der nu ligner en uleselig tekstblok, er nøjagtigt hvad der giver os mulighed for at bruge WordPress som et headless CMS!

Del 2: WordPress

For at opsætte din REST API sker det meste af det, du skal gøre, i din functions.phpfil. Jeg antager, at du ved, hvordan du opretter et WordPress-projekt og får adgang til det ved hjælp af localhost, men hvis du vil have hjælp til det, anbefaler jeg denne artikel (det var det, jeg plejede at komme i gang med at programmere med WordPress).

For de fleste projekter vil du gerne bruge en tilpasset posttype, så lad os begynde med at opsætte en.

Tilføjelse af en brugerdefineret posttype

Lad os sige, at vores side handler om film, og vi vil have en posttype kaldet 'film'. Først vil vi sikre os, at vores 'film' posttype indlæses så hurtigt som muligt, så vi fastgør det til initkrogen ved hjælp af add_action:

add_action( 'init', 'movies_post_type' );

Jeg bruger movies_post_type(), men du kan kalde din funktion, hvad du vil.

Dernæst vil vi registrere 'film' som en posttype ved hjælp af register_post_type()funktionen.

The next chunk of code may look overwhelming, but it’s relatively simple: our function takes a lot of in-built arguments to control the functionality of your new post type, and most of them are self-explanatory. We’ll store these arguments in our $args array.

One of our arguments, labels , can take many different arguments of its own, so we split that off into a separate array, $labels , giving us:

Two of the most important arguments are 'supports' and 'taxomonies' , because these control which of the native post fields will be accessible in our new post type.

In the above code, we’ve opted for just three 'supports':

 • 'title'— the title of each post.
 • 'editor'— the primary text editor, which we’ll use for our description.
 • 'thumbnail'— the post’s featured image.

To see the full list of what’s available, click here for supports, and here for taxonomies.

Generate WordPress also has a handy tool to help you code custom post types, which can make the process a lot quicker.

Changing Title Placeholder Text

If the title placeholder text “enter title here” could be a little misleading for your custom post type, you can edit this in a separate function:

Adding a Custom Field to Your Custom Post Type

What if you want a field that doesn’t come pre-defined by WordPress? For example, let’s say we want a special field called “Genre”. In that case, you’ll need to use add_meta_boxes() .

For, we need to attach a new function to WordPress’s add_meta_boxes hook:

add_action( 'add_meta_boxes', 'genre_meta_box' );

Inside our new function, we need to call WordPress’s add_meta_box() function, like so:

function genre_meta_box() { add_meta_box( 'global-notice', __( 'Genre', 'sitepoint' ), 'genre_meta_box_callback', 'movies', 'side', 'low' );}

You can read more about this function’s arguments here. For our purposes, the most critical part is the callback function, which we’ve named genre_meta_box_callback . This defines the actual contents on the meta box. We only need a simple text input, so we can use:

function genre_meta_box_callback() { global $post; $custom = get_post_custom($post->ID); $genre = $custom["genre"][0]; ?>
  

Finally, our custom field won’t save its value unless we tell it to. For this purpose, we can define a new function save_genre() and attach it to WordPress’s save_post hook:

function save_genre(){ global $post; update_post_meta($post->ID, "printer_category", $_POST["printer_category"]);};
add_action( 'save_post', 'save_genre' );

Together, the code used to create the custom field should look something like this:

Making Custom Fields Available as JSON

Our custom posts are automatically available as JSON. For our “movies” post type, our JSON data can be found at localhost/yoursitename/wp-json/wp/v2/movies .

However our custom fields are not automatically part of this, and so we need to add a function to make sure they are also accessible via the REST API.

First, we’ll need to attach a new function to the rest_api_init hook:

add_action( 'rest_api_init', 'register_genre_as_rest_field' );

Then, we can use the in-built register_rest_field() function, like so:

function register_genre_as_rest_field() { register_rest_field( 'movies', 'genre', array( 'get_callback' => 'get_genre_meta_field', 'update_callback' => null, 'schema' => null, ) );};

This function takes an array with get and update callback. For a more straightforward use-case like this, we should only need to specify a 'get_callback' :

function get_genre_meta_field( $object, $field_name, $value ) { return get_post_meta($object['id'])[$field_name][0];};

As a whole, here is the code necessary to register a custom field.

Making Featured Image URLs Available as JSON

Out-of-the-box, WordPress’s REST API doesn’t include URL for your featured images. To make it easier to access this, you can use the following code:

The WordPress filter rest_prepare_posts is dynamic, so we can swap in our custom post type in place of “posts”, such as rest_prepare_movies .

Restricting Visible JSON Data

We almost ready to start pulling in data to our React app, but there’s one more quick optimisation we can make, by limiting the data that is made available.

Some data comes as standard which you may never need in your frontend and — if that’s the case — we can remove it using a filter, like this one. You can find the names of the data types by looking at your /wp-json/wp/v2/movies part of your website.

With that done, once you’ve added a few movies using the WordPress backend, and we have everything we need to start bringing the data into React!

Part 3: React

To fetch external data in JavaScript, you need to use promises. This will likely have implications for the way you want to structure your React components, and in my case (converting an existing React project), I had to re-write a fair amount of code.

Promises in JavaScript

Promises in JavaScript are used to handle asynchronous actions — things that happen outside the usual step-by-step or “synchronous” order of execution (after hoisting).

The good news is that asynchronous JavaScript is a lot easier than it used to be. Before ES6, we were dependent on callback functions. If multiple callbacks were necessary (and they often were), nesting would lead to code that was very difficult to read, scale and debug — a phenomenon sometimes known as callback hell, or the pyramid of doom!

Promises were introduced in ES6 (or ES2015) to solve that problem, and ES8 (or ES2018) saw the introduction of async ... await , two keywords which further simplify asynchronous functionality. But for our purposes, the most critical promise-based method is fetch() .

The Fetch Method

This method has been available since Chrome 40, and it is an easier-to-use alternative to XMLHttpRequest() .

fetch() returns a promise and so it is “then-able”, meaning that you can use the then() method to process the outcome.

You can add fetch to a method inside your React class component, like so:

fetchPostData() { fetch(`//localhost/yoursitename/wp-json/wp/v2/movies?per_page=100`) .then(response => response.json()) .then(myJSON => { // Logic goes here});}

In the code above, two things are important:

 • First, we are calling a URL with the filter ?per_page=100 appended onto the end. By default, WordPress only shows 10 items per page, and I often find myself wanting to increase that limit.
 • Second, before processing our data, we are using the .json() method. This method is used primarily in relation to fetch(), and it returns the data as a promise and parses the body text as JSON.

In most cases, we’ll want to run this function as soon as our React component has mounted, and we can specify this using the componentDidMount() method:

componentDidMount() { this.fetchPostData();}

Handling Promises

Once you have returned a promise, you have to be careful about handling it in the correct context.

When I first tried to use promises, I spent a while trying to pass that data to variables outside of the scope of the promise. Here are a few rules of thumb:

 • In React, the best way to use promises is via the state. You can use this.setState() to pass promise data into your component’s state.
 • It is best to process, sort and re-arrange your data within a series of then() methods following the initial fetch() . Once any processing is complete, it is best practice to add the data to state within your final then() method.
 • If you want to call any additional functions to process your promise (including within render()) it’s good practice to prevent the function from running until the promise has resolved.
 • So, for example, if you’re passing your promise to this.state.data , you can include a conditional within the body of any functions that depend on it, like below. This can prevent annoying unwanted behaviour!
myPromiseMethod() { if (this.state.data) { // process promise here } else { // what to do before the fetch is successful }}

A Working Example in React

Let’s say we want to pull in the name, description, featured_image and genre of the custom WordPress post type we defined in part 1.

In the following example, we’ll fetch those four elements for each movie and render them.

As so often with React tutorials, the following block of code may look intimidating, but I hope it will seem much simpler when we break it down.

constructor(props)

In this method, we call super(props), define our initial state (an empty data object) and bind three new methods:

 • fetchPostData()
 • renderMovies()
 • populatePageAfterFetch()

componentDidMount()

We want to fetch our data as soon as the component has mounted, so we’ll call fetchPostData() in here.

fetchPostData()

We fetch the JSON from our URL, passing .json() in the first .then() method.

In the second .then() method, we extract the four values we want for every movie entry we’ve fetched and then add them to our newState object.

We then use this.setState(newState) to add this information to this.state.data .

renderMovies()

The conditional if (this.state.data) means that the function will only run once data has been fetched.

In here, we take an array of all our fetched movies from this.state.data and pass it to the function populatePageAfterFetch() .

populatePageAfterFetch()

In this function, we prepare the data for each movie to be rendered. This should look straightforward to anyone who’s used JSX, with one potential stumbling block.

The value of movie.description is not plain text, but HTML markup. To display this, we can use dangerouslySetInnerHTML={{__html: movie.description}} .

Note: The reason this is potentially “dangerous” is that, if your data were hijacked to contain malicious XSS scripts, these would be parsed too. As we’re using our own server/CMS in this article, we shouldn’t need to worry. But if you do want to sanitise your HTML, take a look at DOMPurify.

render()

Finally, we control where our rendered data will appear by calling the renderMovies() method within our chosen iv> tags. We’ve now successfully fetched data from our WordPress site and displayed it!

Conclusion

Overall, I hope this article makes the process of connecting a React front-end to a WordPress back-end as painless as possible.

Like so much in programming, what can look intimidating to begin with quickly becomes second nature with practice!

I’d be very interested to hear about your own experiences using WordPress as a headless CMS, and I’m happy to answer any questions in the comments.