Sådan oprettes automatisk opdatering af datavisualiseringer i Python med IEX Cloud, Matplotlib og AWS

Python er et fremragende programmeringssprog til oprettelse af datavisualiseringer.

At arbejde med et råt programmeringssprog som Python (i stedet for mere sofistikeret software som f.eks. Tableau) giver dog nogle udfordringer. Udviklere, der opretter visualiseringer, skal acceptere mere teknisk kompleksitet i bytte for langt mere input til, hvordan deres visualiseringer ser ud.

I denne vejledning lærer jeg dig, hvordan du opretter automatisk opdaterede Python-visualiseringer. Vi bruger data fra IEX Cloud, og vi bruger også matplotlib-biblioteket og nogle enkle Amazon Web Services-produkttilbud.

Trin 1: Saml dine data

Automatisk opdatering af diagrammer lyder tiltalende. Men inden du investerer tiden i at opbygge dem, er det vigtigt at forstå, om du har brug for, at dine diagrammer opdateres automatisk eller ej.

For at være mere specifik er der ikke behov for, at dine visualiseringer opdateres automatisk, hvis de data, de præsenterer, ikke ændres over tid.

At skrive et Python-script, der automatisk opdaterer et diagram over Michael Jordans årlige point pr. Spil, ville være nytteløst - hans karriere er forbi, og det datasæt vil aldrig ændre sig.

De bedste kandidater til datasæt til automatisk opdatering af visualiseringer er tidsseriedata, hvor nye observationer tilføjes regelmæssigt (for eksempel hver dag).

I denne vejledning skal vi bruge aktiemarkedsdata fra IEX Cloud API. Specifikt vil vi visualisere historiske aktiekurser for et par af de største banker i USA:

 • JPMorgan Chase (JPM)
 • Bank of America (BAC)
 • Citigroup (C)
 • Wells Fargo (WFC)
 • Goldman Sachs (GS)

Den første ting, du skal gøre, er at oprette en IEX Cloud-konto og generere et API-token.

Af åbenlyse grunde vil jeg ikke offentliggøre min API-nøgle i denne artikel. At gemme din egen personaliserede API-nøgle i en variabel kaldet IEX API Keyer nok for dig at følge med.

Dernæst gemmer vi vores liste over tickers på en Python-liste:

tickers = [ 'JPM', 'BAC', 'C', 'WFC', 'GS', ]

IEX Cloud API accepterer tickers adskilt af kommaer. Vi er nødt til at serieisere vores tickerliste i en adskilt streng af tickers. Her er den kode, vi vil bruge til at gøre dette:

#Create an empty string called `ticker_string` that we'll add tickers and commas to ticker_string = '' #Loop through every element of `tickers` and add them and a comma to ticker_string for ticker in tickers: ticker_string += ticker ticker_string += ',' #Drop the last comma from `ticker_string` ticker_string = ticker_string[:-1]

Den næste opgave, som vi skal håndtere, er at vælge hvilket slutpunkt i IEX Cloud API, vi skal pinge.

En hurtig gennemgang af IEX Cloud's dokumentation afslører, at de har et Historical Pricesslutpunkt, som vi kan sende en HTTP-anmodning til ved hjælp af chartsnøgleordet.

Vi bliver også nødt til at specificere den mængde data, som vi anmoder om (målt i år).

For at målrette dette slutpunkt for det angivne dataområde, har jeg gemt chartsslutpunktet og tiden i separate variabler. Disse slutpunkter interpoleres derefter i den serielle URL, som vi bruger til at sende vores HTTP-anmodning.

Her er koden:

#Create the endpoint and years strings endpoints = 'chart' years = '10' #Interpolate the endpoint strings into the HTTP_request string HTTP_request = f'//cloud.iexapis.com/stable/stock/market/batch?symbols={ticker_string}&types={endpoints}&range={years}y&token={IEX_API_Key}'

Denne interpolerede streng er vigtig, fordi den giver os mulighed for let at ændre vores strenges værdi på et senere tidspunkt uden at ændre hver forekomst af strengen i vores kodebase.

Nu er det tid til faktisk at lave vores HTTP-anmodning og gemme dataene i en datastruktur på vores lokale maskine.

For at gøre dette skal jeg bruge pandas-biblioteket til Python. Specifikt lagres dataene i en pandas DataFrame.

Vi bliver først nødt til at importere pandabiblioteket. Efter konvention importeres pandaer typisk under aliaset pd. Tilføj følgende kode til starten af ​​dit script for at importere pandaer under det ønskede alias:

import pandas as pd

Når vi først har importeret pandaer i vores Python-script, kan vi bruge read_jsonmetoden til at gemme dataene fra IEX Cloud i en pandas DataFrame:

bank_data = pd.read_json(HTTP_request)

Udskrivning af denne DataFrame inde i en Jupyter Notebook genererer følgende output:

Det er klart, at dette ikke er, hvad vi ønsker. Vi bliver nødt til at analysere disse data for at generere en DataFrame, der er værd at plotte.

For at starte, lad os undersøge en bestemt kolonne bank_data- sige, bank_data['JPM']:

Det er klart, at det næste parselag skal være chartslutpunktet:

Nu har vi en JSON-lignende datastruktur, hvor hver celle er en dato sammen med forskellige datapunkter om JPM's aktiekurs på denne dato.

Vi kan indpakke denne JSON-lignende struktur i en pandas DataFrame for at gøre den meget mere læselig:

Dette er noget, vi kan arbejde med!

Lad os skrive en lille sløjfe, der bruger lignende logik til at trække den afsluttende kurs-tidsserie for hver aktie ud som en pandaserie (hvilket svarer til en kolonne i en pandas DataFrame). Vi gemmer disse pandaserier i en ordbog (med nøglen som ticker-navn) for nem adgang senere.

for ticker in tickers: series_dict.update( {ticker : pd.DataFrame(bank_data[ticker]['chart'])['close']} )

Nu kan vi oprette vores færdige pandas DataFrame, der har datoen som indeks og en kolonne til slutkurs for hver større bankaktie i løbet af de sidste 5 år:

series_list = [] for ticker in tickers: series_list.append(pd.DataFrame(bank_data[ticker]['chart'])['close']) series_list.append(pd.DataFrame(bank_data['JPM']['chart'])['date']) column_names = tickers.copy() column_names.append('Date') bank_data = pd.concat(series_list, axis=1) bank_data.columns = column_names bank_data.set_index('Date', inplace = True)

Når alt dette er gjort, vil vores bank_dataDataFrame se sådan ud:

Vores dataindsamling er komplet. Vi er nu klar til at begynde at skabe visualiseringer med dette datasæt af aktiekurser for børsnoterede banker. Som et hurtigt resumé er her det script, vi hidtil har bygget:

import pandas as pd import matplotlib.pyplot as plt IEX_API_Key = '' tickers = [ 'JPM', 'BAC', 'C', 'WFC', 'GS', ] #Create an empty string called `ticker_string` that we'll add tickers and commas to ticker_string = '' #Loop through every element of `tickers` and add them and a comma to ticker_string for ticker in tickers: ticker_string += ticker ticker_string += ',' #Drop the last comma from `ticker_string` ticker_string = ticker_string[:-1] #Create the endpoint and years strings endpoints = 'chart' years = '5' #Interpolate the endpoint strings into the HTTP_request string HTTP_request = f'//cloud.iexapis.com/stable/stock/market/batch?symbols={ticker_string}&types={endpoints}&range={years}y&cache=true&token={IEX_API_Key}' #Send the HTTP request to the IEX Cloud API and store the response in a pandas DataFrame bank_data = pd.read_json(HTTP_request) #Create an empty list that we will append pandas Series of stock price data into series_list = [] #Loop through each of our tickers and parse a pandas Series of their closing prices over the last 5 years for ticker in tickers: series_list.append(pd.DataFrame(bank_data[ticker]['chart'])['close']) #Add in a column of dates series_list.append(pd.DataFrame(bank_data['JPM']['chart'])['date']) #Copy the 'tickers' list from earlier in the script, and add a new element called 'Date'. #These elements will be the column names of our pandas DataFrame later on. column_names = tickers.copy() column_names.append('Date') #Concatenate the pandas Series together into a single DataFrame bank_data = pd.concat(series_list, axis=1) #Name the columns of the DataFrame and set the 'Date' column as the index bank_data.columns = column_names bank_data.set_index('Date', inplace = True)

Trin 2: Opret det diagram, du gerne vil opdatere

I denne vejledning arbejder vi med matplotlib-visualiseringsbiblioteket til Python.

Matplotlib er et enormt sofistikeret bibliotek, og folk bruger år på at mestre det i deres fulde omfang. Derfor skal du huske på, at vi kun skraber overfladen af ​​matplotlibs muligheder i denne vejledning.

Vi starter med at importere matplotlib-biblioteket.

Sådan importeres Matplotlib

Efter konvention importerer pyplotdataforskere generelt biblioteket med matplotlib under aliaset plt.

Her er den fulde importerklæring:

import matplotlib.pyplot as plt

Du bliver nødt til at medtage dette i begyndelsen af ​​enhver Python-fil, der bruger matplotlib til at generere datavisualiseringer.

Der er også andre argumenter, som du kan tilføje med din import af matplotlib-biblioteket for at gøre dine visualiseringer lettere at arbejde med.

Hvis du arbejder igennem denne vejledning i en Jupyter Notebook, kan du medtage følgende udsagn, som får dine visualiseringer til at vises uden at skulle skrive en plt.show()erklæring:

%matplotlib inline

Hvis du arbejder i en Jupyter Notebook på en MacBook med en retina-skærm, kan du bruge følgende udsagn til at forbedre opløsningen af ​​dine matplotlib-visualiseringer i notesbogen:

from IPython.display import set_matplotlib_formats set_matplotlib_formats('retina')

Med det ude af vejen, lad os begynde at oprette vores første datavisualiseringer ved hjælp af Python og matplotlib!

Grundlæggende formatering af Matplotlib

I denne vejledning lærer du, hvordan du opretter boxplots, scatterplots og histogrammer i Python ved hjælp af matplotlib. Jeg vil gennemgå et par grundlæggende formatering i matplotlib, inden vi begynder at oprette ægte datavisualiseringer.

For det første involverer næsten alt, hvad du laver i matplotlib, påkald af metoder på pltobjektet, hvilket er aliaset, som vi importerede matplotlib som.

For det andet kan du tilføje titler til matplotlib-visualiseringer ved at kalde plt.title()og sende den ønskede titel som en streng.

For det tredje kan du tilføje etiketter til dine x- og y-akser ved hjælp af plt.xlabel()og plt.ylabel()-metoderne.

Endelig med de tre metoder vi netop diskuteret - plt.title(), plt.xlabel()og plt.ylabel()- du kan ændre skriftstørrelsen af titlen med fontsizeargumentet.

Lad os grave ind for at skabe vores første matplotlib-visualiseringer for alvor.

Sådan oprettes boksplots i Matplotlib

Boxplots er en af ​​de mest grundlæggende datavisualiseringer, der er tilgængelige for dataforskere.

Matplotlib giver os mulighed for at oprette boxplots med boxplotfunktionen.

Da vi opretter boksplotter langs vores kolonner (og ikke langs vores rækker), vil vi også transponere vores DataFrame inde i metodekaldet boxplot.

plt.boxplot(bank_data.transpose())

Dette er en god start, men vi er nødt til at tilføje nogle styling for at gøre denne visualisering let fortolkelig for en ekstern bruger.

Lad os først tilføje en diagramtitel:

plt.title('Boxplot of Bank Stock Prices (5Y Lookback)', fontsize = 20)

Derudover er det nyttigt at mærke x- og y-akserne som nævnt tidligere:

plt.xlabel('Bank', fontsize = 20) plt.ylabel('Stock Prices', fontsize = 20)

Vi bliver også nødt til at tilføje kolonnespecifikke etiketter til x-aksen, så det er klart, hvilken boksplot der hører til hver bank.

Følgende kode gør tricket:

ticks = range(1, len(bank_data.columns)+1) labels = list(bank_data.columns) plt.xticks(ticks,labels, fontsize = 20)

Just like that, we have a boxplot that presents some useful visualizations in matplotlib! It is clear that Goldman Sachs has traded at the highest price over the last 5 years while Bank of America's stock has traded the lowest. It's also interesting to note that Wells Fargo has the most outlier data points.

As a recap, here is the complete code that we used to generate our boxplots:

######################## #Create a Python boxplot ######################## #Set the size of the matplotlib canvas plt.figure(figsize = (18,12)) #Generate the boxplot plt.boxplot(bank_data.transpose()) #Add titles to the chart and axes plt.title('Boxplot of Bank Stock Prices (5Y Lookback)', fontsize = 20) plt.xlabel('Bank', fontsize = 20) plt.ylabel('Stock Prices', fontsize = 20) #Add labels to each individual boxplot on the canvas ticks = range(1, len(bank_data.columns)+1) labels = list(bank_data.columns) plt.xticks(ticks,labels, fontsize = 20)

How to Create Scatterplots in Matplotlib

Scatterplots can be created in matplotlib using the plt.scatter method.

The scatter method has two required arguments - an x value and a y value.

Let's plot Wells Fargo's stock price over time using the plt.scatter() method.

The first thing we need to do is to create our x-axis variable, called dates:

dates = bank_data.index.to_series()

Next, we will isolate Wells Fargo's stock prices in a separate variable:

WFC_stock_prices = bank_data['WFC'] 

We can now plot the visualization using the plt.scatter method:

plt.scatter(dates, WFC_stock_prices)

Wait a minute - the x labels of this chart are impossible to read!

What is the problem?

Well, matplotlib is not currently recognizing that the x axis contains dates, so it isn't spacing out the labels properly.

To fix this, we need to transform every element of the dates Series into a datetime data type. The following command is the most readable way to do this:

dates = bank_data.index.to_series() dates = [pd.to_datetime(d) for d in dates]

After running the plt.scatter method again, you will generate the following visualization:

Much better!

Our last step is to add titles to the chart and the axis. We can do this with the following statements:

plt.title("Wells Fargo Stock Price (5Y Lookback)", fontsize=20) plt.ylabel("Stock Price", fontsize=20) plt.xlabel("Date", fontsize=20)

As a recap, here's the code we used to create this scatterplot:

######################## #Create a Python scatterplot ######################## #Set the size of the matplotlib canvas plt.figure(figsize = (18,12)) #Create the x-axis data dates = bank_data.index.to_series() dates = [pd.to_datetime(d) for d in dates] #Create the y-axis data WFC_stock_prices = bank_data['WFC'] #Generate the scatterplot plt.scatter(dates, WFC_stock_prices) #Add titles to the chart and axes plt.title("Wells Fargo Stock Price (5Y Lookback)", fontsize=20) plt.ylabel("Stock Price", fontsize=20) plt.xlabel("Date", fontsize=20)

How to Create Histograms in Matplotlib

Histograms are data visualizations that allow you to see the distribution of observations within a data set.

Histograms can be created in matplotlib using the plt.hist method.

Let's create a histogram that allows us to see the distribution of different stock prices within our bank_data dataset (note that we'll need to use the transpose method within plt.hist just like we did with plt.boxplot earlier):

plt.hist(bank_data.transpose())

This is an interesting visualization, but we still have lots to do.

The first thing you probably noticed was that the different columns of the histogram have different colors. This is intentional. The colors divide the different columns within our pandas DataFrame.

With that said, these colors are meaningless without a legend. We can add a legend to our matplotlib histogram with the following statement:

plt.legend(bank_data.columns,fontsize=20) 

You may also want to change the bin count of the histogram, which changes how many slices the dataset is divided into when goruping the observations into histogram columns.

As an example, here is how to change the number of bins in the histogram to 50:

plt.hist(bank_data.transpose(), bins = 50)

Lastly, we will add titles to the histogram and its axes using the same statements that we used in our other visualizations:

plt.title("A Histogram of Daily Closing Stock Prices for the 5 Largest Banks in the US (5Y Lookback)", fontsize = 20) plt.ylabel("Observations", fontsize = 20) plt.xlabel("Stock Prices", fontsize = 20)

As a recap, here is the complete code needed to generate this histogram:

######################## #Create a Python histogram ######################## #Set the size of the matplotlib canvas plt.figure(figsize = (18,12)) #Generate the histogram plt.hist(bank_data.transpose(), bins = 50) #Add a legend to the histogram plt.legend(bank_data.columns,fontsize=20) #Add titles to the chart and axes plt.title("A Histogram of Daily Closing Stock Prices for the 5 Largest Banks in the US (5Y Lookback)", fontsize = 20) plt.ylabel("Observations", fontsize = 20) plt.xlabel("Stock Prices", fontsize = 20)

How to Create Subplots in Matplotlib

In matplotlib, subplots are the name that we use to refer to multiple plots that are created on the same canvas using a single Python script.

Subplots can be created with the plt.subplot command. The command takes three arguments:

 • The number of rows in a subplot grid
 • The number of columns in a subplot grid
 • Which subplot you currently have selected

Let's create a 2x2 subplot grid that contains the following charts (in this specific order):

 1. The boxplot that we created previously
 2. The scatterplot that we created previously
 3. A similar scatteplot that uses BAC data instead of WFC data
 4. The histogram that we created previously

First, let's create the subplot grid:

plt.subplot(2,2,1) plt.subplot(2,2,2) plt.subplot(2,2,3) plt.subplot(2,2,4)

Now that we have a blank subplot canvas, we simply need to copy/paste the code we need for each plot after each call of the plt.subplot method.

At the end of the code block, we add the plt.tight_layout method, which fixes many common formatting issues that occur when generating matplotlib subplots.

Here is the full code:

################################################ ################################################ #Create subplots in Python ################################################ ################################################ ######################## #Subplot 1 ######################## plt.subplot(2,2,1) #Generate the boxplot plt.boxplot(bank_data.transpose()) #Add titles to the chart and axes plt.title('Boxplot of Bank Stock Prices (5Y Lookback)') plt.xlabel('Bank', fontsize = 20) plt.ylabel('Stock Prices') #Add labels to each individual boxplot on the canvas ticks = range(1, len(bank_data.columns)+1) labels = list(bank_data.columns) plt.xticks(ticks,labels) ######################## #Subplot 2 ######################## plt.subplot(2,2,2) #Create the x-axis data dates = bank_data.index.to_series() dates = [pd.to_datetime(d) for d in dates] #Create the y-axis data WFC_stock_prices = bank_data['WFC'] #Generate the scatterplot plt.scatter(dates, WFC_stock_prices) #Add titles to the chart and axes plt.title("Wells Fargo Stock Price (5Y Lookback)") plt.ylabel("Stock Price") plt.xlabel("Date") ######################## #Subplot 3 ######################## plt.subplot(2,2,3) #Create the x-axis data dates = bank_data.index.to_series() dates = [pd.to_datetime(d) for d in dates] #Create the y-axis data BAC_stock_prices = bank_data['BAC'] #Generate the scatterplot plt.scatter(dates, BAC_stock_prices) #Add titles to the chart and axes plt.title("Bank of America Stock Price (5Y Lookback)") plt.ylabel("Stock Price") plt.xlabel("Date") ######################## #Subplot 4 ######################## plt.subplot(2,2,4) #Generate the histogram plt.hist(bank_data.transpose(), bins = 50) #Add a legend to the histogram plt.legend(bank_data.columns,fontsize=20) #Add titles to the chart and axes plt.title("A Histogram of Daily Closing Stock Prices for the 5 Largest Banks in the US (5Y Lookback)") plt.ylabel("Observations") plt.xlabel("Stock Prices") plt.tight_layout()

As you can see, with some basic knowledge it is relatively easy to create beautiful data visualizations using matplotlib.

The last thing we need to do is save the visualization as a .png file in our current working directory. Matplotlib has excellent built-in functionality to do this. Simply add the follow statement immediately after the fourth subplot is finalized:

################################################ #Save the figure to our local machine ################################################ plt.savefig('bank_data.png')

Over the remainder of this tutorial, you will learn how to schedule this subplot matrix to be automatically updated on your live website every day.

Step 3: Create an Amazon Web Services Account

So far in this tutorial, we have learned how to:

 • Source the stock market data that we are going to visualize from the IEX Cloud API
 • Create wonderful visualizations using this data with the matplotlib library for Python

Over the remainder of this tutorial, you will learn how to automate these visualizations such that they are updated on a specific schedule.

To do this, we'll be using the cloud computing capabilities of Amazon Web Services. You'll need to create an AWS account first.

Navigate to this URL and click the "Create an AWS Account" in the top-right corner:

AWS' web application will guide you through the steps to create an account.

Once your account has been created, we can start working with the two AWS services that we'll need for our visualizations: AWS S3 and AWS EC2.

Step 4: Create an AWS S3 Bucket to Store Your Visualizations

AWS S3 stands for Simple Storage Service. It is one of the most popular cloud computing offerings available in Amazon Web Services. Developers use AWS S3 to store files and access them later through public-facing URLs.

To store these files, we must first create what is called an AWS S3 bucket, which is a fancy word for a folder that stores files in AWS. To do this, first navigate to the S3 dashboard within Amazon Web Services.

On the right side of the Amazon S3 dashboard, click Create bucket, as shown below:

On the next screen, AWS will ask you to select a name for your new S3 bucket. For the purpose of this tutorial, we will use the bucket name nicks-first-bucket.

Next, you will need to scroll down and set your bucket permissions. Since the files we will be uploading are designed to be publicly accessible (after all, we will be embedding them in pages on a website), then you will want to make the permissions as open as possible.

Here is a specific example of what your AWS S3 permissions should look like:

These permissions are very lax, and for many use cases are not acceptable (though they do indeed meet the requirements of this tutorial). Because of this, AWS will require you to acknowledge the following warning before creating your AWS S3 bucket:

Once all of this is done, you can scroll to the bottom of the page and click Create Bucket. You are now ready to proceed!

Step 5: Modify the Python Script to Save Your Visualizations to AWS S3

Our Python script in its current form is designed to create a visualization and then save that visualization to our local computer. We now need to modify our script to instead save the .png file to the AWS S3 bucket we just created (which, as a reminder, is called nicks-first-bucket).

The tool that we will use to upload our file to our AWS S3 bucket is called boto3, which is Amazon Web Services Software Development Kit (SDK) for Python.

First, you'll need to install boto3 on your machine. The easiest way to do this is using the pip package manager:

pip3 install boto3

Next, we need to import boto3 into our Python script. We do this by adding the following statement near the start of our script:

import boto3

Given the depth and breadth of Amazon Web Services' product offerings, boto3 is an insanely complex Python library.

Fortunately, we only need to use some of the most basic functionality of boto3.

The following code block will upload our final visualization to Amazon S3.

################################################ #Push the file to the AWS S3 bucket ################################################ s3 = boto3.resource('s3') s3.meta.client.upload_file('bank_data.png', 'nicks-first-bucket', 'bank_data.png', ExtraArgs={'ACL':'public-read'})

As you can see, the upload_file method of boto3 takes several arguments. Let's break them down, one-by-one:

 1. bank_data.png is the name of the file on our local machine.
 2. nicks-first-bucket is the name of the S3 bucket that we want to upload to.
 3. bank_data.png is the name that we want the file to have after it is uploaded to the AWS S3 bucket. In this case, it is the same as the first argument, but it doesn't have to be.
 4. ExtraArgs={'ACL':'public-read'} means that the file should be readable by the public once it is pushed to the AWS S3 bucket.

Running this code now will result in an error. Specifically, Python will throw the following exception:

S3UploadFailedError: Failed to upload bank_data.png to nicks-first-bucket/bank_data.png: An error occurred (NoSuchBucket) when calling the PutObject operation: The specified bucket does not exist

Why is this?

Well, it is because we have not yet configured our local machine to interact with Amazon Web Services through boto3.

To do this, we must run the aws configure command from our command line interface and add our access keys. This documentation piece from Amazon shares more information about how to configure your AWS command line interface.

If you'd rather not navigate off freecodecamp.org, here are the quick steps to set up your AWS CLI.

First, mouse over your username in the top right corner, like this:

Click My Security Credentials.

On the next screen, you're going to want to click the Access keys (access key ID and secret access key drop down, then click Create New Access Key.

This will prompt you to download a .csv file that contains both your Access Key and your Secret Access Key. Save these in a secure location.

Next, trigger the Amazon Web Services command line interface by typing aws configure on your command line. This will prompt you to enter your Access Key and Secret Access Key.

Once this is done, your script should function as intended. Re-run the script and check to make sure that your Python visualization has been properly uploaded to AWS S3 by looking inside the bucket we created earlier:

The visualization has been uploaded successfully. We are now ready to embed the visualization on our website!

Step 6: Embed the Visualization on Your Website

Once the data visualization has been uploaded to AWS S3, you will want to embed the visualization somewhere on your website. This could be in a blog post or any other page on your site.

To do this, we will need to grab the URL of the image from our S3 bucket. Click the name of the image within the S3 bucket to navigate to the file-specific page for that item. It will look like this:

If you scroll to the bottom of the page, there will be a field called Object URL that looks like this:

//nicks-first-bucket.s3.us-east-2.amazonaws.com/bank_data.png

If you copy and paste this URL into a web browser, it will actually download the bank_data.png file that we uploaded earlier!

To embed this image onto a web page, you will want to pass it into an HTML img tag as the src attribute. Here is how we would embed our bank_data.png image into a web page using HTML:

Note: In a real image embedded on a website, it would be important to include an alt tag for accessibility purposes.

In the next section, we'll learn how to schedule our Python script to run periodically so that the data in bank_data.png is always up-to-date.

Step 7: Create an AWS EC2 Instance

We will use AWS EC2 to schedule our Python script to run periodically.

AWS EC2 stands for Elastic Compute Cloud and, along with S3, is one of Amazon's most popular cloud computing services.

It allows you to rent small units of computing power (called instances) on computers in Amazon's data centers and schedule those computers to perform jobs for you.

AWS EC2 is a fairly remarkable service because if you rent some of their smaller computers, then you actually qualify for the AWS free tier. Said differently, diligent use of the pricing within AWS EC2 will allow you to avoid paying any money whatsoever.

To start, we'll need to create our first EC2 instance. To do this, navigate to the EC2 dashboard within the AWS Management Console and click Launch Instance:

This will bring you to a screen that contains all of the available instance types within AWS EC2. There is an almost unbelievable number of options here. We want an instance type that qualifies as Free tier eligible - specifically, I chose the Amazon Linux 2 AMI (HVM), SSD Volume Type:

Click Select to proceed.

On the next page, AWS will ask you to select the specifications for your machine. The fields you can select include:

 • Family
 • Type
 • vCPUs
 • Memory
 • Instance Storage (GB)
 • EBS-Optimized
 • Network Performance
 • IPv6 Support

For the purpose of this tutorial, we simply want to select the single machine that is free tier eligible. It is characterized by a small green label that looks like this:

Click Review and Launch at the bottom of the screen to proceed.

The next screen will present the details of your new instance for you to review.

Quickly review the machine's specifications, then click Launch in the bottom right-hand corner.

Clicking the Launch button will trigger a popup that asks you to Select an existing key pair or create a new key pair.

A key pair is comprised of a public key that AWS holds and a private key that you must download and store within a .pem file.

You must have access to that .pem file in order to access your EC2 instance (typically via SSH). You also have the option to proceed without a key pair, but this is not recommended for security reasons.

Once this is done, your instance will launch! Congratulations on launching your first instance on one of Amazon Web Services' most important infrastructure services.

Next, you will need to push your Python script into your EC2 instance.

Here is a generic command state statement that allows you to move a file into an EC2 instance:

scp -i path/to/.pem_file path/to/file [email protected]_address.amazonaws.com:/path_to_copy 

Run this statement with the necessary replacements to move bank_stock_data.py into the EC2 instance.

You might believe that you can now run your Python script from within your EC2 instance. Unfortunately, this is not the case. Your EC2 instance does not come with the necessary Python packages.

To install the packages we used, you can either export a requirements.txt file and import the proper packages using pip, or you can simply run the following:

sudo yum install python3-pip pip3 install pandas pip3 install boto3

We are now ready to schedule our Python script to run on a periodic basis on our EC2 instance! We explore this in the next section of our article.

Step 8: Schedule the Python script to run periodically on AWS EC2

The only step that remains in this tutorial is to schedule our bank_stock_data.py file to run periodically in our EC2 instance.

We can use a command-line utility called cron to do this.

cron works by requiring you to specify two things:

 • How frequently you want a task (called a cron job)  performed, expressed via a cron expression
 • What needs to be executed when the cron job is scheduled

First, let's start by creating a cron expression.

cron expressions can seem like gibberish to an outsider. For example, here's the cron expression that means "every day at noon":

00 12 * * *

I personally make use of the crontab guru website, which is an excellent resource that allows you to see (in layman's terms) what your cron expression means.

Here's how you can use the crontab guru website to schedule a cron job to run every Sunday at 7am:

We now have a tool (crontab guru) that we can use to generate our cron expression. We now need to instruct the cron daemon of our EC2 instance to run our bank_stock_data.py file every Sunday at 7am.

To do this, we will first create a new file in our EC2 instance called bank_stock_data.cron. Since I use the vim text editor, the command that I use for this is:

vim bank_stock_data.cron

Within this .cron file, there should be one line that looks like this: (cron expression) (statement to execute). Our cron expression is 00 7 * * 7 and our statement to execute is python3 bank_stock_data.py.

Putting it all together, and here's what the final contents of bank_stock_data.cron should be:

00 7 * * 7 python3 bank_stock_data.py

The final step of this tutorial is to import the bank_stock_data.cron file into the crontab of our EC2 instance. The crontab is essentially a file that batches together jobs for the cron daemon to perform periodically.

Let's first take a moment to investigate that in our crontab. The following command prints the contents of the crontab to our console:

crontab -l

Since we have not added anything to our crontab and we only created our EC2 instance a few moments ago, then this statement should print nothing.

Now let's import bank_stock_data.cron into the crontab. Here is the statement to do this:

crontab bank_stock_data.cron

Now we should be able to print the contents of our crontab and see the contents of bank_stock_data.cron.

To test this, run the following command:

crontab -l

It should print:

00 7 * * 7 python3 bank_stock_data.py

Final Thoughts

I denne vejledning lærte du, hvordan du opretter smukke datavisualiseringer ved hjælp af Python og Matplotlib, der opdateres med jævne mellemrum. Specifikt diskuterede vi:

 • Sådan downloades og parses data fra IEX Cloud, en af ​​mine foretrukne datakilder til økonomiske kvalitetsdata
 • Sådan formateres data i en panda DataFrame
 • Sådan oprettes datavisualiseringer i Python ved hjælp af matplotlib
 • Sådan oprettes en konto hos Amazon Web Services
 • Sådan uploades statiske filer til AWS S3
 • Sådan integreres .pngfiler, der hostes på AWS S3 på sider på et websted
 • Sådan oprettes en AWS EC2-forekomst
 • Sådan planlægger du, at et Python-script kører med jævne mellemrum ved hjælp af AWS EC2 ved hjælp af cron

Denne artikel blev offentliggjort af Nick McCullum, som lærer folk at kode på sin hjemmeside.