Formater specifikationer i C

Formatspecifikatorer definerer typen af ​​data, der skal udskrives på standardoutput. Du skal bruge formatspecifikatorer, om du udskriver formateret output med printf()eller accepterer input med scanf().

Nogle af% -specifikatorerne, som du kan bruge i ANSI C, er som følger:

Specifikator Anvendes til
% c en enkelt karakter
% s en streng
%Hej kort (underskrevet)
% hu kort (usigneret)
% Lf lang dobbelt
% n udskriver intet
% d et decimaltal (antager base 10)
%jeg et decimaltal (registrerer basen automatisk)
% o et oktalt (base 8) heltal
%x et hexadecimalt (base 16) heltal
% s en adresse (eller markør)
% f et flydende nummer for flyde
% u int usigneret decimal
% e et flydende nummer i videnskabelig notation
% E et flydende nummer i videnskabelig notation
%% symbolet%

Eksempler:

%c format for enkelt tegnformat:

#include  int main() { char first_ch = 'f'; printf("%c\n", first_ch); return 0; } 

Produktion:

f

%s strengformat specificator:

#include  int main() { char str[] = "freeCodeCamp"; printf("%s\n", str); return 0; } 

Produktion:

freeCodeCamp

Tegninput med %cformatspecifikatoren:

#include  int main() { char user_ch; scanf("%c", &user_ch); // user inputs Y printf("%c\n", user_ch); return 0; } 

Produktion:

Y

Strenginput med %sformatspecifikatoren:

#include  int main() { char user_str[20]; scanf("%s", user_str); // user inputs fCC printf("%s\n", user_str); return 0; } 

Produktion:

fCC

%dog %idecimalheltalsformat specificerer:

#include  int main() { int found = 2015, curr = 2020; printf("%d\n", found); printf("%i\n", curr); return 0; } 

Produktion:

2015 2020

%fog %especifikationer for format med flydende nummer:

#include  int main() { float num = 19.99; printf("%f\n", num); printf("%e\n", num); return 0; }

Produktion:

19.990000 1.999000e+01

%o oktalt heltal format specificator:

#include  int main() { int num = 31; printf("%o\n", num); return 0; }

Produktion:

37

%x hexadecimal heltal format specificator:

#include  int main() { int c = 28; printf("%x\n", c); return 0; } 

Produktion:

1c