JavaScript Modulo, Division, Resten og andre matematikoperatører forklaret

JavaScript giver brugeren med fem aritmetiske operatorer: +, -, *, /og %. Operatorerne er henholdsvis til addition, subtraktion, multiplikation, division og rest (eller modulo).

Tilføjelse

Syntaks

a + b

Anvendelse

2 + 3 // returns 5 true + 2 // interprets true as 1 and returns 3 false + 5 // interprets false as 0 and returns 5 true + "bar" // concatenates the boolean value and returns "truebar" 5 + "foo" // concatenates the string and the number and returns "5foo" "foo" + "bar" // concatenates the strings and returns "foobar"

Tip: Der er en praktisk stigning) operator, der er en god genvej, når du tilføjer tal med 1.

Subtraktion

Syntaks

a - b

Anvendelse

2 - 3 // returns -1 3 - 2 // returns 1 false - 5 // interprets false as 0 and returns -5 true + 3 // interprets true as 1 and returns 4 5 + "foo" // returns NaN (Not a Number)

Tip: Der er en praktisk reduktion) operator, der er en god genvej, når du trækker tal med 1.

Multiplikation

Syntaks

a * b

Anvendelse

2 * 3 // returns 6 3 * -2 // returns -6 false * 5 // interprets false as 0 and returns 0 true * 3 // interprets true as 1 and returns 3 5 * "foo" // returns NaN (Not a Number) Infinity * 0 // returns NaN Infinity * Infinity // returns Infinity

Division

Syntaks

a / b

Anvendelse

3 / 2 // returns 1.5 3.0 / 2/0 // returns 1.5 3 / 0 // returns Infinity 3.0 / 0.0 // returns Infinity -3 / 0 // returns -Infinity false / 5 // interprets false as 0 and returns 0 true / 2 // interprets true a 1 and returns 0.5 5 + "foo" // returns NaN (Not a Number) Infinity / Infinity // returns NaN

Resten

Syntaks

a % b

Anvendelse

3 % 2 // returns 1 true % 5 // interprets true as 1 and returns 1 false % 4 // interprets false as 0 and returns 0 3 % "bar" // returns NaN

Forøgelse

Syntaks

a++ or ++a

Anvendelse

// Postfix x = 3; // erklære en variabel y = x ++; // y = 4, x = 3

// Præfiks var a = 2; b = ++ a; // a = 3, b = 3

Nedgang

Syntaks

a-- or --a

Anvendelse

// Postfix x = 3; // erklære en variabel y = x—; // y = 3, x = 3

// Præfiks var a = 2; b = —a; // a = 1, b = 1 ! Vigtigt! Som du kan se, kan du ikke udføre nogen form for operationer på Infinity.

Mere om matematik i JavaScript:

  • JavaScript-matematiske funktioner forklaret
  • JavaScript's math.random () -metode forklaret