De bedste Linux-eksempler

Linux er et kraftfuldt operativsystem, der driver de fleste servere og de fleste mobile enheder. I denne vejledning viser vi dig eksempler på, hvordan du bruger nogle af dens mest kraftfulde funktioner. Dette indebærer brug af Bash-kommandolinjen.

12 enkle og nyttige Linux-kommandoer

Kommandoerne, der er anført her, er grundlæggende og hjælper dig med at komme hurtigt i gang. Men de er også stærke, og de vil fortsat være nyttige, når din Linux-ekspertise udvides.

 1. echoKommando: Dette tager teksten, du giver den, og sender den et eller andet sted - tilbage til skærmen, til en fil eller til en anden kommando. Eksempel:echo "hello!"
 2. catKommando: Indtast bare for at få vist indholdet af en tekstfil cat myfile.
 3. findKommando: Den gør, hvad den siger, og den er god til det. Brug den til at finde filer efter sti, størrelse, dato, ejer og en masse andre nyttige filtre. Eksempel: find . -type f -mtime -1h # List files in this directory modified in the past hour.
 4. dateKommando: Skriv bare datoen, når du vil vide, hvad klokken er. Eksempel: date "+It's %l:%m%p on %A". Brug det i et script til at navngive filer i henhold til den aktuelle dato.
 5. lsKommando: Hvad er der i denne mappe? Kombiner lsmed nogle nyttige flag for at få vist og sortere bibliotekets indhold efter dato og størrelse. Det giver dig også mange muligheder for formatering af output.
 6. pwdKommando: Hvor er jeg? Linux kan være tilgivende, især når du sletter noget. Sørg for, at du ved det, inden du udsteder dine kommandoer.
 7. mailKommando: Linuxs mailprogram ser ikke godt ud, men det kan være virkelig nyttigt. Du kan oprette en besked og tilføje tekst, modtagere og vedhæftede filer i en enkelt kommando. Eksempel:echo "We're having a great time." | mail -s "Wish you were here!" -A postcard.png -t [email protected]
 8. cutKommando: Når du har en streng med separatorer i den, skal du bruge cuttil at filtrere bestemte felter ud. Eksempel:echo "this, that, and the other" | cut -d, -f2 # "that"
 9. grepKommando: Brug grep for at finde tekstlinjer, der indeholder en bestemt streng. Eksempel:grep 'root' /etc/passwd # root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
 10. sedKommando: Brug sedtil at finde og ændre en understreng i et stykke tekst. Eksempel:echo "this, that, and the other" | sed 's/that/those/' # "this, those, and the other"
 11. shutdownKommando: Brug denne kommando til at lukke systemet og slukke for strømmen. Eksempel: shutdown -h nowlukker straks systemet ned. shutdown -h +5slukker systemet efter fem minutter.
 12. wgetKommando: Brug wgettil at downloade filer fra kommandolinjen.

  Eksempel: wget //ftp.gnu.org/gnu/wget/wget-1.5.3.tar.gz

Brug disse kommandoer i scripts og på kommandolinjen. De er alle meget kraftige kommandoer, og Linux's hovedside har meget mere information om hver enkelt.

Linux User Management Commands Eksempel

Også vigtige kommandoer, der bruges til systemadministratorer, er følgende:

 1. uptime Kommando: I Linux viser kommandoen oppetid, hvor længe dit system har kørt, og antallet af brugere er i øjeblikket logget ind. Det viser også gennemsnittet for belastning i intervaller på 1,5 og 15 minutter.
 2. wKommando: Dette viser brugere, der aktuelt er logget ind og deres proces sammen med belastningsgennemsnit. Viser også login-navnet, tty-navnet, fjernværten, login-tiden, inaktiv tid, JCPU, PCPU, kommando og processer.
 3. usersKommando: viser aktuelt loggede brugere. Denne kommando har ikke andre parametre end hjælp og version.
 4. whoKommando: Who-kommandoen returnerer simpelthen brugernavnet, datoen, klokkeslættet og værtsoplysningerne. Hvem-kommandoen svarer til w-kommandoen. I modsætning til w-kommandoen, hvem udskriver ikke, hvad brugerne laver.
 5. whoamiKommando: whoami-kommandoen udskriver navnet på den aktuelle bruger. Du kan også bruge “hvem er jeg” til at vise den aktuelle bruger. Hvis du er logget ind som en root ved hjælp af sudo-kommandoen, returnerer "whoami" root som den aktuelle bruger. Brug “hvem er jeg”, hvis du vil vide den nøjagtige bruger, der er logget ind.
 6. ls Kommando: ls viser en liste over filer i læsbart format.
 7. crontab Kommando: viser tidsplanjob for nuværende bruger med kommandoen crontab og -l.
 8. lessKommando: med mindre kommando kan du hurtigt se en fil. Du kan side op og ned. Tryk på 'q' for at afslutte fra det mindre vindue.
 9. moreKommando: jo mere kommando giver dig mulighed for hurtigt at se en fil og viser detaljer i procent. Du kan side op og ned. Tryk på 'q' for at afslutte fra vinduet mere.
 10. cp Kommando: Kopier en fil fra kilden til dens destination, mens den samme tilstand bevares.

Sådan oprettes en bruger

Brug kommandoen addusereller for useraddat tilføje en ny bruger til dit system.

$ sudo adduser username

Sørg for at udskifte usernamemed den bruger, du vil oprette.

Brug passwdkommandoen til at opdatere den nye brugers adgangskode.

$ sudo passwd username

En stærk adgangskode anbefales!

Sådan oprettes en Sudo-bruger

For at oprette en sudobruger skal du først oprette en almindelig bruger ved hjælp af kommandoen ovenfor og derefter føje denne bruger til gruppen, der sudoersbruger usermodkommandoen.

På Debian-systemer (Ubuntu / LinuxMint / ElementryOS) har medlemmer af sudogruppen sudo-privilegier.
$ sudo usermod -aG sudo username
På RHEL-baserede syatemer (Fedora / CentOs) har medlemmer af wheelgruppen sudo-privilages.
$ sudo usermod -aG wheel username

Sådan slettes en bruger

Til Debian (Ubuntu)
$ sudo deluser username
Til RHEL (Fedora / CentOS)
$ sudo userdel username
Oprettelse af grupper og tilføjelse af brugere
$ sudo groupadd editorial $ sudo usermod -a -G editorial username

Note: All the above commands can be executed without sudo in root mode

To switch to root on ubuntu, run the  su -i command followed by the password of the user logged in. Prompt changes to # instead of $.

On Debian systems (Ubuntu/LinuxMint/ElementryOS), members of the sudo group have sudo privileges.
$ sudo usermod -aG sudo username

How to Create a Group

To create a group, use the command groupadd

$ sudo groupadd groupname

How to delete group

To delete a group, use the command ‘groupdel’

$ sudo groupdel grouname

The Linux Find Command Example

Using the Find Command

The Linux find command is a powerful tool to help you locate files and directories on your server. With a little practice, you can easily track things down based on name, type, size, or date (when they were created or last updated).

Think of find as your eager helper:

You: “I’m looking for something on my server.”

Find: “I can help! What can you tell me about it?”

You: “It was a file, bigger than 2GB, somewhere under my home directory, updated in the last 48 hours.”

Find: “Tada!”

Find is a program, so really you’d have to tell it find ~ -type f -size +2G.

Here are some sample commands using find:

 • find ~ -type d # Show me all the subdirectories inside my home directory
 • find / -type f -name 'todo.txt' # Show me files named 'todo.txt' anywhere under the root directory (i.e. anywhere)

The first parameter always names the directory in which we’ll look. In our examples above, these are ~ (home directory of the current user) and / (root directory of the filesystem).

Other parameters are optional and can be combined in any ways you find useful:

 • The type parameter allows you to constrain the search for files only (f), directories only (d) or symbolic links (l). If you omit the type parameter, you’ll be searching for all of these types.
 • The name parameter lets you specify what you want to find by name, either with a literal string (‘filename.txt’) or using wildcards (‘file?.*’).

man find will show you many more parameters, and is worth reviewing. Find can locate files by name, user, creation date, size and much more. Next time you’re looking for something, find it!

Linux dd Command Example

The “dd” command can be used to create a file of a specific size. This is useful if you would like to test download speeds, or any other tests, and need a file of a specific size.

dd if=/dev/zero of=file_name.txt bs=1024k count=10

This will create a file of 1MB called file_name.txt.

bs is your byte size and count represent the number of blocks. An easy way to look at is 1024K X 10.

Here is an even simpler way to create a 1MB file:

dd if=/dev/zero of=file_name.txt bs=1MB count=1

Example of how to write a Linux Bash Script

Writing a Bash Script

By typing commands on the Linux command line, you can give the server instructions to get some simple tasks done. A shell script is a way to put together a series of instructions to make this easier. Shell scripts become even more powerful when you add logic like if and while to automatically control how they behave as circumstances change.

What’s Bash?

Bash is the name of a command line interpreter, a program that makes sense of the Linux commands you enter at the command prompt, or in your script.

What’s in a Script?

A script is just a file. A basic script is made up of an introductory line that tells the server what to make of it, and one or more instructions to execute. Here’s an example:

#!/bin/bash echo "Hi. I’m your new favorite bash script."

The first line has special meaning, which we’ll discuss below. The second line is just a Linux command, one you could type out on the command line.

What’s a Comment?

Comments are text you add to your script that you intend bash to ignore. Comments start with a pound sign, and are useful for annotating your code so you and other users can understand it.

To add a comment, type the # character, followed by any text that’s helpful you. Bash will ignore the # and everything after it.

Note: the first line of the script is not a comment. This line is always first, always starts with #! and has special meaning to bash.

Here’s the script from before, commented:

#!/bin/bash # Designates the path to the bash program. Must start with '#!' (but isn't a comment). echo "Hi. I’m your new favorite bash script." # 'echo' is a program that sends a string to the screen.

Executing a Script

You can open a text editor, paste that example code and save the file, and you’ve got a script. Scripts are conventionally named ending in ‘.sh,’ so you might save that code as myscript.sh.

The script won’t execute until we do 2 things:

First, make it executable. (We’ll only have to do this once.) Linux relies extensively on file permissions. They determine a lot about how your server behaves. There’s a lot to know about permissions, but for now we only need to know this: you can’t run your script until you give yourself execute permissions. To do that, type:

chmod +x my script.sh

Second, run it. We execute the script from the command line just like any other command like ls or date. The script name is the command, and you need to precede it with a ‘./’ when you call it:

./myscript.sh # Outputs "Hi. I'm your new favorite bash script." (This part is a comment!)

Conditionals

Nogle gange vil du have, at dit script kun skal gøre noget, hvis noget andet er sandt. Udskriv f.eks. Kun en besked, hvis en værdi er under en bestemt grænse. Her er et eksempel på, hvordan ifdu gør det:

#!/bin/bash count=1 # Create a variable named count and set it to 1 if [[ $count -lt 11 ]]; then # This is an if block (or conditional). Test to see if $count is 10 or less. If it is, execute the instructions inside the block. echo "$count is 10 or less" # This will print, because count = 1. fi # Every if ends with fi

På samme måde kan vi arrangere scriptet, så det kun udfører en instruktion, mens noget er sandt. Vi ændrer koden, så værdien af ​​tællingsvariablen ændres:

#!/bin/bash count=1 # Create a variable named count and set it to 1 while [[ $count -lt 11 ]]; do # This is an if block (or conditional). Test to see if $count is 10 or less. If it is, execute the instructions inside the block. echo "$count is 10 or less" # This will print as long as count <= 10. count=$((count+1)) # Increment count done # Every while ends with done

Outputtet fra denne version af myscript.sh vil se sådan ud:

"1 is 10 or less" "2 is 10 or less" "3 is 10 or less" "4 is 10 or less" "5 is 10 or less" "6 is 10 or less" "7 is 10 or less" "8 is 10 or less" "9 is 10 or less" "10 is 10 or less"

Real World Scripts

Disse eksempler er ikke særlig nyttige, men principperne er. Ved hjælp af while, ifog enhver kommando, du ellers måtte skrive manuelt, kan du oprette scripts, der udfører værdifuldt arbejde.