Super simpel Gulp tutorial til begyndere

I disse dage er brug af et buildværktøj en uundværlig del af din webudviklingsworkflow.

Gulp er et af de mest populære byggeværktøjer i disse dage - sammen med Webpack.

Men der er en bestemt læringskurve for at lære Gulp. En af de største forhindringer er at finde ud af de tilsyneladende hundreder af forskellige dele, der går ind i det.

Og oven på det skal du gøre alt på kommandolinjen, hvilket kan være utroligt skræmmende, hvis du ikke har arbejdet meget med det.

Denne vejledning leder dig gennem det grundlæggende i npm (Node Package Manager) og opsætter Gulp til dine front-end-projekter. Når du er færdig, vil du føle dig meget mere sikker på at konfigurere din arbejdsgang og bruge kommandolinjen!

Så hvad er big deal med Gulp?

Gulp er en enorm tidsbesparelse. Ved at bruge Gulp kan du lade din computer håndtere kedelige opgaver, såsom:

 • Kompilering af Sass-filer til CSS
 • Sammenkædning (kombination) af flere JavaScript-filer
 • Minifiering (komprimering) af dine CSS- og JavaScript-filer
 • Og kører automatisk ovenstående opgaver, når der registreres en filændring

Gulp kan udføre meget mere komplekse opgaver end dem, jeg har nævnt ovenfor. Denne tutorial vil dog fokusere på kun det grundlæggende i Gulp og hvordan det fungerer.

Hurtig oversigt over, hvad vi skal gøre

Her er trinene, som denne vejledning gennemgår:

 1. Installer Node.js og npm på din computer
 2. Installer Gulp og andre pakker, der er nødvendige til dit projekt
 3. Konfigurer din gulpfile.js-fil til at køre de opgaver, du ønsker
 4. Lad din computer gøre dit arbejde for dig!

Bare rolig, hvis du ikke helt forstår alle ovenstående vilkår. Jeg forklarer alt et trin ad gangen.

Lad os nu komme i gang!

Opsæt dit miljø

Node.js

For at få Gulp i gang på din computer skal du installere Node.js på dit lokale miljø.

Node.js beskrives selv som en "JavaScript runtime", der betragtes som back-end af JavaScript. Gulp kører ved hjælp af Node, så du skal forståeligt nok installere Node, før du kommer i gang.

Du kan downloade det fra Node.js-webstedet. Når du installerer Node, installeres den også npm på din computer.

Hvad er npm, spørger du?

Npm (Node Package Manager)

Npm er en løbende opdateret samling af JavaScript-plugins (kaldet pakker), skrevet af udviklere over hele verden. Gulp er et af disse plugins. Du har også brug for et par mere, som vi kommer ind på senere.

Skønheden ved npm er, at det giver dig mulighed for at installere pakker direkte på din kommandolinje. Dette er fantastisk, fordi du ikke behøver at gå manuelt til webstedet, downloade og udføre filen for at installere.

Her er den grundlæggende syntaks for at installere en pakke:

npm install [Package Name]

Bemærk til Mac-brugere:

Afhængigt af din opsætning skal du muligvis tilføje nøgleordet "sudo" i starten for at køre dette med rodtilladelser.

Så for Mac'er, hvis det ser ud:sudo npm install [Package Name]

Virker ret ligetil, ikke?

Mappen node_modules

En ting at bemærke: når du installerer en npm-pakke, opretter npm en mappe kaldet node_modules og gemmer alle pakkefilerne der.

Hvis du nogensinde har haft et projekt med en node_modules-mappe og vovet at se, hvad det indeholdt, så du sandsynligvis, at det havde masser (og jeg mener masser) af indlejrede mapper og filer.

Hvorfor sker dette?

Dette skyldes, at npm-pakker har tendens til at stole på andre npm-pakker for at køre deres specifikke funktion. Disse andre pakker kaldes afhængigheder.

Hvis du skriver et plugin, giver det mening at udnytte funktionerne i eksisterende pakker. Ingen ønsker at genopfinde hjulet hver gang.

Så når du installerer et plugin i din node_modules-mappe, vil dette plugin derefter installere yderligere pakker, som det har brug for, i sin egen node_modules-mappe.

Og så videre og så videre, indtil du har indlejret mapper i wazoo.

Du behøver ikke bekymre dig for meget om at rode i mappen node_modules på dette tidspunkt - du ville bare kort forklare, hvad der foregår i den skøre mappe.

Hold styr på pakker med package.json

En anden sej funktion ved npm er, at den kan huske, hvilke specifikke pakker du har installeret til dit projekt.

Dette er vigtigt, hvis du af en eller anden grund skal geninstallere alt.

Det gør det også lettere for andre udviklere, fordi de hurtigt og nemt kan installere alle pakkerne til dit projekt på deres computere.

Hvordan klarer det at gøre dette?

Npm bruger en fil kaldet package.json til at holde styr på, hvilke pakker og hvilke pakkeversioner du har installeret. Det gemmer også andre oplysninger om projektet, såsom dets navn, forfatter og Git-arkiv.

Oprettelse af din pakke.json

For at initialisere denne fil kan du igen bruge kommandolinjen.

Naviger først til din projektmappe, uanset hvor du har den placeret på din computer.

Indtast derefter følgende kommando:

npm init

Npm vil derefter bede dig om at indtaste oplysninger om projektet. For de fleste valgmuligheder kan du trykke på enter og bruge standardværdien i parentes.

Når du er færdig, genererer npm package.json-filen i din projektmappe! Hvis du åbner det i din editor, skal du se noget som dette:

{ "name": "super-simple-gulp-file", "version": "1.0.0", "description": "Super simple Gulp file", "main": "gulpfile.js", "scripts": { "test": "echo \"Error: no test specified\" && exit 1" }, "repository": { "type": "git", "url": "git+//github.com/thecodercoder/Super-Simple-Gulp-File.git" }, "keywords": [ "gulp" ], "author": "Jessica @thecodercoder", "license": "ISC", "bugs": { "url": "//github.com/thecodercoder/Super-Simple-Gulp-File/issues" }, "homepage": "//github.com/thecodercoder/Super-Simple-Gulp-File#readme" }

Selvfølgelig har du for dit projekt dit eget navn og dine oplysninger i stedet for det, jeg har her.

På dette tidspunkt ville jeg ikke bekymre mig om at få alle felterne korrekte. Denne informationsdel bruges primært til pakker, der bliver offentliggjort til npm som offentlige plugins.

Nu, hvad du vil lægge i din package.json-fil, er listen over alle de pakker, du har brug for til at køre Gulp.

Lad os se, hvordan du kan tilføje dem til.

Installation af pakker

In the previous section above, we talked about typing: npm install [Package Name] into your command line to download and install the package into your node_modules folder.

It will install the package and automatically save it to your package.json file as a dependency.

Note: Prior to npm version 5.0.0, you had to add the flag “–save” in order for npm to add the package as a dependency. You no longer have to do that with versions 5 and up.

So if we want to install Gulp to our packages, we’d type in: npm install gulp.

It might take a minute or two for your computer to install everything related to Gulp. You will likely see some warning messages, but I wouldn’t worry about those unless the install fails.

Now, if you open your package.json file, you’ll see at the bottom that Gulp has been added as a dependency:

"dependencies": { "gulp": "^3.9.1" }

This list of dependencies will grow as you install additional npm packages.

Other packages needed for Gulp

Initially, we wanted to use Gulp to run tasks like compiling your SCSS/CSS and JavaScript files. To accomplish this, we’ll be using the following packages:

 • gulp-sass — compiles your Sass files into CSS
 • gulp-cssnano — minifies your CSS files
 • gulp-concat — concatenates (combines) multiple JavaScript files into one large file
 • gulp-uglify — minifies your JavaScript files

Just like before, install each package by typing these lines one by one. You’ll have to wait a few seconds while each one installs before going on to the next line.

npm install gulp-sass npm install gulp-cssnano npm install gulp-concat npm install gulp-uglify

Gulp-cli vs global Gulp

In the past, to be able to run “gulp” from your command line, you would have to install Gulp globally on your local computer, using the command:

npm install –global gulp

However, having a single global version of Gulp could cause issues if you have multiple projects all requiring different versions of Gulp.

The current consensus recommends installing a different package, Gulp-cli, globally instead of Gulp itself.

This will allow you to still run the “gulp” command, but you’re able to use different versions of Gulp across your different projects.

Here’s the code for that:

npm install --global gulp-cli

If you’re interested, you can read more context on this Treehouse thread.

All right, once all your packages are installed, you have all the tools you need. Let’s move on to setting up our project files!

Set up your file structure

Before we start creating files and folders, just know that there are many different ways to set up your file structure. The approach that you’ll be using is good for basic projects, but the “right” setup will depend a lot on what your particular needs are.

This basic method will help you get a grasp on the basic functionality of all the moving parts. Then you can build off or change the setup to your own liking in the future!

Here’s what the project tree will look like:

Root Project Folder

 • index.html
 • gulpfile.js
 • package.json
 • node_modules (folder)
 • app (folder)
 • script.js
 • style.scss
 • dist (folder)

We already went over the package.json file and the node_modules folder. And the index.html file will be, of course, your main website file.

The gulpfile.js file is where we’ll configure Gulp to run all the tasks we talked about at the beginning of this article. We’ll get into that in a bit.

But right now I want to mention the two folders, app and dist, as they’re important for the Gulp workflow.

App and dist folders

In the app folder, we have your basic JavaScript file (script.js) and your basic SCSS file (style.scss). Those files are where you will write all your JavaScript and CSS code.

The dist folder exists only to store the final compiled JavaScript and CSS files after Gulp has processed them. You shouldn’t make any changes in the dist files, only the app files. But these files in dist are what will be loaded in index.html, since we want to use the compiled files in the website.

Again, there are lots of ways you can set up your project files and folders. The main important thing to keep in mind is that your structure makes sense and allows you to work the most efficiently.

Now let’s get to the meat of this tutorial: configuring Gulp!

Create and configure your Gulpfile

The Gulpfile contains the code to load installed packages and run different functions. The code performs two basic functions:

 1. Initialize your installed packages as Node modules.
 2. Create and run Gulp tasks.

Initialize packages

In order to take advantage of all the features of the npm packages you added to your project, you need to export them as modules in Node — hence the folder name “node_modules”.

At the top of your Gulpfile, add the modules like this:

var gulp = require('gulp'); var cssnano = require('gulp-cssnano'); var sass = require('gulp-sass'); var concat = require('gulp-concat'); var uglify = require('gulp-uglify');

Now that the packages are added, you can then use their functions and objects in your Gulpfile scripts. You’ll also be using some built-in functions that are part of Node.js.

If you want to read more about npm packages and Node modules, the npm site has a great explanation here.

Create your Gulp tasks

Creating a Gulp task is done by using the following code:

gulp.task('[Function Name]', function(){ // Do stuff here }

This allows you to run the Gulp task by typing in gulp [Function Name] into the command line. This is important because you can then run that named function from other Gulp tasks.

Specifically, we are building several different Gulp tasks, which will all be run when you run the default Gulp task.

Some of the main functions that we’ll be using are:

 • .task() — Creates a task, as mentioned above
 • .src() — identifies what files you will be compiling in a particular task
 • .pipe() — adds a function to the Node stream that Gulp is using; you can pipe multiple functions in the same task (read an excellent write-up on this topic on florian.ec)
 • .dest() — writes the resulting file to a specific location
 • .watch() — identifies the files to detect any changes

If you’re curious, you can read up more on the Gulp documentation here.

All set? Now let’s get down to business (cue Mulan music) and write those tasks!

These are the following tasks that we want Gulp to run:

 • Sass task to compile SCSS to a CSS file and minify
 • JavaScript task to concatenate the JavaScript files and minify/uglify
 • Watch task to detect when SCSS or JavaScript files are changed, and re-run the tasks
 • Default task to run all needed tasks when you type gulp into the command line

Sass task

For the Sass task, first we want to create the task in Gulp using task(), and we will name it “sass.”

Then we add in each component that the task will run. First we will designate that the source will be the app/scss/style.scss file, using src(). Then we will pipe in the additional functions.

The first one runs the sass() function — using the gulp-sass module which we called “sass” at the top of the Gulpfile. It will automatically save the CSS file with the same name as the SCSS file, so ours will be named style.css.

The second one minifies the CSS file with cssnano(). And the last puts the resulting CSS file in the dist/css folder.

Here’s the code for all that:

gulp.task('sass', function(){ return gulp.src('app/style.scss') .pipe(sass()) .pipe(cssnano()) .pipe(gulp.dest('dist/css')); });

To test, I just put in some filler SCSS in the style.scss file:

div { display: block; &.content { position: relative; } } .red { color: red; }

You can run each individual Gulp task on the command line if you type gulp and the name of the task. So to test the Sass task, I typed in gulp sass to check if it works without errors, and generates the minified dist/style.css file.

If everything works correctly, you should see messaging like this in your command line:

[15:04:53] Starting 'sass'... [15:04:53] Finished 'sass' after 121 ms

Checking in the dist folder shows that there is indeed a style.css file, and opening it shows correctly-minified CSS:

div{display:block}div.content{position:relative}.red{color:red}

Ok, our Sass task is now done. On to JavaScript!

JS task

The JS Gulp task is similar to the Sass task, but has a few different elements.

First we’ll create the task and call it “js,” then we’ll identify the source files. In the src() function, you can identify multiple files a couple different ways.

One is to utilize the wildcard (*) to tell Gulp to use all files with the *.js extension like this:

gulp.src('app/*.js')

However this will compile the files in alphabetical order, which could potentially cause errors if you end up loading scripts that are dependent on other scripts before those other script files.

You can control the order by manually designating each JavaScript file if you don’t have too many script files.

The src() function can take an array of values as a parameter, by using the square brackets like this:

gulp.src(['app/script.js', 'app/script2.js'])

If you do have a lot of JavaScript files, you can make sure that you load dependencies first by keeping them in a separate sub-folder, like say “app/js/plugins”. Then keep other JavaScript files in the parent “app/js” folder.

Then you can use the wildcard notation to load all lib (library) scripts, followed by regular scripts:

gulp.src(['app/js/lib/*.js', 'app/js/script/*.js'])

Your approach will vary depending on the number and types of JavaScript files you have.

Once you’ve set your source files, you’ll pipe in the remaining functions. The first is to concatenate the files into one large JavaScript file. The concat() function requires one parameter with the name of the resulting file.

Then you’ll uglify the JavaScript file, and save it in the destination location.

Here’s the complete code for the JS task:

gulp.task('js', function(){ return gulp.src(['app/js/plugins/*.js', 'app/js/*.js']) .pipe(concat('all.js')) .pipe(uglify()) .pipe(gulp.dest('dist')); });

Just like the Sass task, you can test that the JS task works by typing in gulp js into the command line.

[14:38:31] Starting 'js'... [14:38:31] Finished 'js' after 36 ms

Now that we’ve finished our main two worker Gulp tasks, we can move on to the Watch task.

Watch task

The Watch task will watch the files that you tell it to for any changes. Once it detects a change, it will run the tasks that you designate and then continue watching for changes.

We will create two watch functions, one to watch SCSS files and the other to watch JavaScript files.

The watch() function takes two parameters: the source location, and then the tasks to run when a change is detected.

The Sass Watch function will watch any SCSS files in the app folder and then run the Sass task if it detects changes.

The function will look like this:

gulp.watch('app/*.scss', ['sass']);

For the JS Watch function, we’ll have to take advantage of a really useful Node feature called “globbing.” Globbing refers to using the “**” symbols as a kind of wildcard for folders and subfolders. We need it for the JavaScript files, because we have a JavaScript file in the app/js folder, and a JavaScript file in the app/js/plugins folder.

And here’s what that function will look like:

gulp.watch('app/js/**/*.js', ['js']);

The way the glob (“**”) works is it will look for JavaScript files anywhere in the app/js folder. It will look either directly in the folder or in any subsequent child folders, like the plugins folder. Globbing comes in handy so that you don’t have to designate each sub-folder as a separate source in the watch() function.

Here’s the complete Watch task:

gulp.task('watch', function(){ gulp.watch('app/*.scss', ['sass']); gulp.watch('app/js/**/*.js', ['js']); });

Now we’re almost done! The last task to create is the default Gulp task.

Default Gulp task

The default Gulp task is what you want to run when you just type in gulp in the command line. When you create the task, you have to call it “default” in order for Gulp to recognize that that’s what you want to run.

What we’d like to do is run the Sass and JS tasks once, then run the Watch task to re-run tasks when files are changed.

gulp.task('default', ['sass', 'js', 'watch']);

You can create other tasks to run your builds, just don’t reuse the “default” name. For instance, let’s say you want to leave your CSS and JavaScript files unminified by default, but you do want to minify them for production.

You could create separate Gulp tasks to minify your CSS and JavaScript files called “minifyCSS” and “minifyJS.” Then you wouldn’t add those tasks to your default Gulp task, but you could create a new Gulp task called “prod” that has everything the default task has, and also has your minify tasks.

References in your index.html

Once you’ve gotten your Gulp process working, make sure that your index.html file references all the correct CSS and JavaScript files.

For the examples I’ve given you here, you’ll want to add a CSS reference to dist/style.css in your :

And add a script tag referencing dist/all.js in your :

In closing

Congrats on making it through! I hope that you found this basic Gulp tutorial helpful.

Like I mentioned at the beginning, this is just a very simple tutorial of the basics of npm and Gulp.

De fleste udviklere tilføjer mange ekstra opgaver til deres Gulpfile. Fortæl mig, hvis du er interesseret i at se en anden artikel om disse mere avancerede emner!

Endelig kan du tjekke al koden fra denne vejledning på min GitHub-konto her.

Jeg håber, du fandt dette indlæg nyttigt! Fortæl mig eventuelle tanker, du har i kommentarerne nedenfor.

Ønsker mere?

 • Læs flere tutorials på min blog, coder-coder.com.
 • Tilmeld dig her for at få e-mails om nye artikler.
 • Deltag i 25.000+ andre - Følg @thecodercoder på Instagram.
 • Tjek kodningsvejledninger på min YouTube-kanal.

Dette indlæg blev oprindeligt offentliggjort på Coder-Coder.com.