Boblesortering visualiseret

Hvad du har brug for:

1) Usorteret matrix

2) for loop i - antallet af loop er baseret på antallet af elementer i arrayet. Hver sløjfe af i ville nulstille sløjfe af j til indeks nul.

3) for loop j - antallet af loop er baseret på antallet af loop i minus - 1 for hver loop af j . Hvorfor? vi er allerede sikre på, at det sidste element i hver sløjfe er sorteret og ikke behøver at blive sammenlignet i den næste sløjfe (dermed -1).

4) en variabel til at skifte nummer. du har ikke brug for dette i Python.

Visualisering:

Hvis du spekulerer på, hvordan jeg lavede dette, brugte jeg Numbers- appen i min MacBook.

Python-program til implementering af Bubble Sort

def bubbleSort(arr): n = len(arr) # Traverse through all array elements for i in range(n): # Last i elements are already in place for j in range(0, n-i-1): # traverse the array from 0 to n-i-1 # Swap if the element found is greater # than the next element if arr[j] > arr[j+1] : arr[j], arr[j+1] = arr[j+1], arr[j] 

Førerkode til test ovenfor

arr = [64, 34, 25, 12, 22, 11, 90] bubbleSort(arr) print ("Sorted array is:") for i in range(len(arr)): print ("%d" %arr[i]),

Kilde til kode: //www.geeksforgeeks.org/bubble-sort/