En begynderguide til den nye AWS Python SDK til Alexa

Amazon Web Services (AWS) tilføjede for nylig en ny Python SDK til deres Alexa-familie. Det er i øjeblikket i beta, men det bør ikke forhindre os i at få en vis eksponering.

Hvad vi bygger: en meget simpel stemme-app, der kan sige 10 fakta om katte.

Hvorfor bygger vi det: Appens koncept er enkelt nok til, at vi kan fokusere på, hvordan vi arbejder med SDK, og hvordan vi bruger DynamoDB til at opretholde de vigtigste data til vores app.

Ved afslutningen af ​​vejledningen går du væk med:

 1. Hvad hver af de vigtigste Alexa-anmodningstyper gør, og hvordan man bygger sin egen.
 2. En forståelse af, hvordan du kan opretholde din apps data i DynamoDB og undgå faldgruber.
 3. Se de to Python-stilarter for Alexa i aktion, og vælg din foretrukne.
 4. Python tip.
 5. Tips til Alexa-konsol.

Forudsætninger:

1. AWS-konto

2. AWS-udviklerkonto (hvis du vil teste på din registrerede enhed, f.eks. Et ekko, skal du tilmelde dig den samme e-mail som din Amazon-konto)

3. Python 3.6

Hvis du stadig er sammen med mig, lad os starte!

Alexa: hvad sker der bag kulisserne (stort billede)

For at illustrere hovedideen bag en interaktion med Alexa, lad os se på lanceringen af ​​en fiktiv færdighed kaldet “Mit eksempel”.

Når brugeren siger: "Åbn mit eksempel", er "Mit eksempel" -bit færdighedens Invocation-navn , som Alexa bruger til at kommunikere. Brugerens enhed videregiver det, som brugeren sagde, til færdigheden “Mit eksempel”.

På dette tidspunkt bruger Alexa færdighedens interaktionsmodel til at forstå, hvad brugeren anmodede om. Interaktionsmodellen er en JSON-fil, der kortlægger, hvad brugeren siger til en anmodningstype. I dette tilfælde vil det kortlægge det til den indbyggede AMAZON.LaunchRequest.

Derefter kalder det sin backend, en AWS Lambda-funktion , der modtager den identificerede anmodning.

Lambda søger efter en funktion, der kan håndtere LaunchRequest og udfører den.

Denne funktion returnerer derefter et svar, der sendes tilbage helt op til brugerens enhed. På dette tidspunkt vil "Mit eksempel" færdighed hilse på dem og være i stand til at acceptere yderligere brugeranmodninger.

Lad os komme i gang!

Arkitektur oversigt

Nu hvor vi har spikret hovedideen bag en Alexa Skill-påkaldelse, lad os undersøge, hvordan vi vil skabe vores eksempler på "Cat Facts" -kompetence.

Arkitekturen svarer til den, vi diskuterede: Alexa Skill, der påberåber sig en Lambda-funktion til at behandle den identificerede anmodning og returnerer et svar, der skal tales tilbage til brugeren.

Vi har to tilføjelser: DynamoDB og IAM.

DynamoDB

Vores dygtighed vil holde styr på indekset over den sidste kendsgerning, som vores bruger hørte fra vores liste over ti kattefakta. Det bruger DynamoDB til at fastholde indekset, og hvor mange gange brugeren har åbnet vores færdigheder.

JEG ER

Vi har brug for det to steder:

 • For det første en rolle for vores Lambda at være i stand til at interagere med DynamoDB for at fastholde vores brugerdata. Vi har også brug for at give det CloudWatchLogs tilladelser til at skrive vigtige detaljer om de anmodninger, vi modtager.
 • For det andet har vi brug for en Lambda-tilladelse for at tillade vores Alexa-færdigheder at påberåbe sig vores Lambda som dens backend.

Implementering

Alexa dygtighed

Gå til din Alexa-udviklerkonsol og klik på "Opret færdighed". Navngiv færdigheden "Cat Facts", og vælg dit foretrukne engelske sprog.

Tilføj påkaldsnavnet: “kattefakta”.

Føj følgende interaktionsmodel til konsolens JSON-editor:

{ "interactionModel": { "languageModel": { "invocationName": "cat facts", "intents": [ { "name": "AMAZON.CancelIntent", "samples": [] }, { "name": "AMAZON.HelpIntent", "samples": [] }, { "name": "AMAZON.StopIntent", "samples": [] }, { "name": "AMAZON.StartOverIntent", "samples": [ "start", "start a new game", "restart", "restart game" ] }, { "name": "AMAZON.YesIntent", "samples": [] }, { "name": "AMAZON.NoIntent", "samples": [] }, { "name": "AMAZON.FallbackIntent", "samples": [] }, { "name": "FactNumberIntent", "slots": [ { "name": "fact_number", "type": "AMAZON.NUMBER" } ], "samples": [ "{fact_number}", "I want {fact_number}", "I want fact {fact_number}", "I want fact number {fact_number}", "Tell me {fact_number}", "Tell me fact {fact_number}", "Tell me fact number {fact_number}" ] } ], "types": [] } }}

Klik på knappen "Gem model".

Tip:

Til AWS-ressourcerne skal du bruge en Alexa-understøttet region:

 • Asien-Stillehavet (Tokyo)
 • EU (Irland)
 • USA Øst (N. Virginia)
 • US West (Oregon)

DynamoDB-tabel

Gå til DynamoDB i konsollen, og opret en ny tabel kaldet “cat_facts”. Navngiv partitionsnøglen: “id”.

JEG ER

Vi opretter nu den IAM-politik, som vi vil knytte til vores Lambdas rolle.

Gå til "Tjenester" -> "IAM" -> "Politikker" og klik på "Opret politik".

Then paste the following policy in the JSON editor and click on “Review policy”.

{ "Version": "2012-10-17", "Statement": [ { "Sid": "", "Effect": "Allow", "Action": [ "dynamodb:BatchGetItem", "dynamodb:BatchWriteItem", "dynamodb:PutItem", "dynamodb:ListTables", "dynamodb:DeleteItem", "dynamodb:Scan", "dynamodb:ListTagsOfResource", "dynamodb:Query", "dynamodb:UpdateItem", "dynamodb:DescribeTimeToLive", "dynamodb:CreateTable", "dynamodb:DescribeTable", "dynamodb:GetItem", "dynamodb:DescribeLimits", "dynamodb:UpdateTable", "logs:CreateLogGroup", "logs:PutLogEvents", "logs:CreateLogStream" ], "Resource": "*" } ]}

Name the policy “Cat_Facts_Policy” and finish by selecting “Create policy”.

We then want to attach this policy to a Lambda Role. Go back to “IAM” -> “Roles” and choose “Create role”.

Then we choose “Lambda” service and click on “Next: Permissions”.

We attach the “Cat_Facts_Policy” and click on “Next: Review”.

We finish by giving our role the name “Cat_Facts_Lambda_Role” and by clicking on “Create role”.

Lambda Code

In your terminal, create a new folder:

mkdir alexa_cat_facts_skill

Within this folder create a new directory for the Lambda:

cd alexa_cat_facts_skill/mkdir lambda

Within the lambda folder, create a new virtual environment. The virtual env allows us to keep our skill’s libraries separate from those in any other Python project.

cd lambdapython3 -m venv catfactsenvsource catfactsenv/bin/activatepip install ask-sdkdeactivate

Windows Tip: To activate the virtual environment run the following: catfactsenv\Scripts\activate.bat

Class and decorator Python styles

The Python SDK offers us two ways to write our Alexa interactions: either by using classes or by using decorators.

We’ll now do a comparison between the two styles while looking at the requests that we want to support as part of our app. We’ll achieve the exact same functionality.

Create two new Python files, one for each style:

touch catfacts_classes_lambda.pytouch catfacts_decorators_lambda.py

Imports

In both cases, we import the “os” module to retrieve any environment variables that we pass to our Lambda — in this case, the name of the DynamoDB table to persist our user data.

SkillBuilders are classes that make it easy for us to attach components that can handle our user’s requests and generate appropriate responses.

We import the “StandardSkillBuilder”, which offers DynamoDB support out of the box. It also integrates with the Default API client, getting basic details about the user’s device.

We create a new instance to which we pass the name of the DynamoDB table. We want to use the user id that Alexa gives us as our table’s partition key. We do this by specifying a built-in helper function called user_id_partition_keygen, which extracts the user’s id from the incoming requests.

We include the is_request_type, is_intent_name functions to help us later determine the requests the skills has sent over.

We import ask_sdk_dynamodb to extract information from our Dynamo data.

Classes

In the case of classes, we introduce four abstract classes that we will implement for our skill to work:

 • AbstractRequestHandler — this class is able to process requests from the user and return an appropriate response
 • AbstractExceptionHandler— for handling exceptions
 • AbstractRequestInterceptor — executes before a request
 • AbstractResponseInterceptor — executes after a request

Decorators

Tip

We could have created our DynamoDB table within the Lambda by setting auto_create_table=True. The problem is that this is an asynchronous function, so the first user of the app would have experienced errors while the table was initializing.

Data

We store the ten cat facts in a list for both versions of the code.

We’ll look at each abstract class that we need to implement once, and then focus on the code, as the syntax remains the same.

HandlerInput

Whenever we need to process a request, an exception, or intercept a request before or after we’ve processed it, what makes this possible is a HandlerInput (in the code, handler_input) object. It contains all we need to understand the state of our skill.

The HandlerInput offers the following attributes for us to use:

 • request_envelope:the whole request body
 • atributes_manager:an easy way to access request, session, and persistent attributes
 • service_client_factory:builds API clients that can perform functions for us like retrieving the user’s name and address, or make purchases
 • response_builder:way to build the response we want to pass to our user
 • context:an optional object that is passed by the service that is running the skill code. For a Lambda backend, this is the context object that gives us information like the remaining time until AWS terminates our Lambda.

LaunchRequest

Classes

For all request types that map to an intent, we need to implement the AbstractRequestHandler class methods can_handle and handle.

We first determine if the class can process the incoming request. For that, we use theis_request_type function. This takes in a request type — in our case, LaunchRequestand returns a predicate function. We then pass the handler_input to this predicate, which checks if the incoming request is launching the app or not.

If this is a LaunchRequest, we can handle it. Because the launch is the gateway to our app, we want to see if this user has used our app before so we can customise their experience. We do this by using the attributes_manager attribute of handler_input to retrieve the persistent_attributesfrom our DynamoDB cat_facts table.

Behind the scenes, it calls the partition_keygen function that we used to create the StandardSkillBuilderinstance.

In our case, we’re interested in making the user’s identifier the partition key. Once it has retrieved the user Id using this function from the request’s envelope, it then queries the DynamoDB table’s “id” column to see if there is an entry for this user in our table. If there is, it returns a dictionary containing all the attributes names and values, otherwise an empty dictionary.

If there’s no match, we record that this user has not played our game before. Also, we’re adding the index of the current fact from our cat_facts list, which is -1 because the user has not listened to any facts.

We point the contents of the persistent_attributesto session_attributes. We will be using the session attributes throughout the application, whenever we’re modifying a field. This will help us not only maintain the state of our app, but also avoid making unnecessary calls to our DynamoDB table.

To demonstrate the functionality, we’re assuming that the user can play as long as they’ve not listened to all ten facts.

If they have listened to all the facts, we ask them if they want to start again. If they want to restart, we start playing the facts in ascending order from the first one to the last.

We then use the response_builderto create our response. We use its speakfunction to make the user’s Device say the response. If they haven’t responded in eight seconds, the “ask” command will automatically reprompt them for an answer.

Decorators

The handler code is the same as for the classes version. The syntax differs in that we’re using the StandardSkillBuilder object’s request_handler function to decorate our function. We must pass it a parameter can_handle_func, which has to map to a function. We use the same is_request_typemethod, which gives us back the necessary function for this decorator to work.

Python tips:

We used attr.set_default(“facts_index”, -1) which checks if there is a facts_index key in our “attr” dictionary and sets it to -1 if there isn’t. Otherwise the value is not modified.

For Python 3.6 we can use “f” strings or formatted strings, which are expressions evaluated at runtime. They are faster and more readable than other ways of formatting.

FactNumberIntent

This is a custom request type that we define.We want to allow our user to ask for a fact number from 1 to 10, in addition to going through the list of facts in order.

Classes

The interesting bit here is that this request will pass us the number of the fact the user wants via a slot. A slot is an argument given to an intent.

In our interaction model we defined in our Alexa console, we tell Alexa that we can support a user saying a number and that it should be mapped to one via the built-in Amazon.NUMBER:

{ "name": "FactNumberIntent", "slots": [ { "name": "fact_number", "type": "AMAZON.NUMBER" } ], "samples": [ "{fact_number}", "I want {fact_number}", "I want fact {fact_number}", "I want fact number {fact_number}", "Tell me {fact_number}", "Tell me fact {fact_number}", "Tell me fact number {fact_number}" ] }

From the Lambda side, we know that we will receive a number. We get all the slots from the intent, and then transform this value into an integer.

We make sure that the number can be mapped to an index, and we return the fact. Otherwise, we ask the user for a different number that we support.

We use the is_intent_name function to determine that we’re processing the FactNumberIntent.

Decorators

StartOverIntent

This is a built-in AMAZON intent used for restarting games, audio tracks, or transactions. In our case, restarting means resetting the facts_index.

Classes

Decorators

HelpIntent:

A built-in AMAZON intent to guide the user.

Classes

Decorators

StopOrCancelIntent

Here we’ve combined the handling of the built-in intents AMAZON.StopIntent and AMAZON.CancelIntent to explicitly end the user’s session by setting set_should_end_session to “True” in the response_builder.

Classes

We persist the gathered session_attributes in DynamoDB by calling our helper function persist_user_attributes. We also increase the number of times this user has interacted with our app.

The save_persistent_attributes function will save the attributes into DynamoDB. This uses the skill builder instance’s partition_keygen function to get the userId to use as the partition key. This is done behind the scenes.

Decorator:

For the can_handle_func we’re making our own inline function, using Python’s lambda operator, where we’re passing in the handler_input to be checked against the StopIntent and the CancelIntent. In this case, we must explicitly invoke the is_intent_name function with both these inputs, which will return a boolean. Because we’re using lambda, the result will be a predicate function, which is what the can_handle_func needs.

SessionEndedRequest

We use the is_request_type function to determine if the session has been terminated. This happens when the user says “Exit” — we don’t receive a response that can be mapped to any intent, or an error occurs. This is not invoked when explicitly ending the session using set_should_end_session, so we must ensure that we persist the attributes in both cases.

Classes

Decorators

YesIntent

This is a built-in intent for affirmative responses for a yes/no question. We’re keeping things very basic. We check if a new fact can be retrieved and, if not, we ask the user to restart the game. Otherwise, we tell them the fact and ask them if they want to hear another one.

Classes

Decorators

NoIntent

It’s a built-in intent for negative responses for a yes/no question. We choose to end the session and persist the session attributes in DynamoDB.

Classes

Decorators

FallbackIntent

Another built-in AMAZON intent that is supported at the time of writing in English locales.

It provides a fallback mechanism when the user says something that does not match any of our skill’s intents.

Classes

Decorators

AllException

To keep things simple, we want to use this handler to handle every possible exception.

Classes

We need to implement the can_handle method to which we pass the handler_input and the exception. We want this function to handle any exceptions, but for more specialized cases we could look at exception classes and have specific ways to handle them.

In the handle function we pass the handler_input and theexception and we return a simple message.

Decorator

For the decorator version, we need to pass to can_handle_func a function that takes as input the handler_input and the exception and returns a boolean. The function that gets decorated receives both of these parameters.

GlobalRequestInterceptor

We use the global request interceptor to execute code before every request’s handler gets invoked. In our case, we want to record the request we received. We also want to log the user’s id and their device id.

Classes

Decorators

For decorators, the global request interceptor is invoked directly as a function. It needs the skill builder instance to register the interceptor on our behalf.

Helper functions

The get_device_id and get_user_id are two helper functions to showcase how to extract the deviceId and the userId from the request using the ask_dynamo_dbpackage.

We can use ask_sdk_dynamodb.partition_keygen.device_id_partition_keygen and the ask_sdk_dynamodb.partition_keygen.user_id_partition_keygen as the partition key getters for our table. When we created our skill builder instance, we used the second function.

GlobalResponseInterceptor

Similar to the global request interceptor, the global response interceptor is used to execute code after any request’s handler gets invoked. Here we will just log the response we pass back to the user.

Classes

Decorators

Registering and calling our handlers:

The request and response interceptors are executed in the same order as they are registered.

Classes

We must explicitly register each request handler, each exception handler, and the global request and global response interceptors.

We then create a lambda_handlerthat can be used by our Lambda as the gateway to invoking all the supported handlers.

Decorators

We don’t need to register the handlers explicitly as that’s done directly by the decorators. But we must pay attention to the order we’ve written the handlers as that is the order in which they’ll be executed.

We’re officially done with the syntax part and understanding what goes into our code.

Packaging our Python code

Because we’re using non-standard Python libraries like the AWS Python SDK, we need to package them up alongside our Lambda code.

The way we achieve this is by creating a bash script that will do the work for us. In the “alexa_cat_facts_skill” directory create a new bash file: “create_lambda_package.sh”

cd ..touch create_lambda_package.sh

Add the following to the new bash file. This will zip the Python libraries as well as the two versions of our code into a package called “lambda_package.zip”.

#!/bin/bash
BASEDIR=$(pwd)rm -rf $BASEDIR/lambda_package.zipcd $BASEDIR/lambda/catfactsenv/lib/python3.6/site-packages/zip -r9 $BASEDIR/lambda_package.zip *cd $BASEDIR/lambda/catfactsenv/lib64/python3.6/site-packages/zip -r9 $BASEDIR/lambda_package.zip *cd $BASEDIR/lambda
zip -r9 $BASEDIR/lambda_package.zip catfacts_classes_lambda.py catfacts_decorators_lambda.py

Run the bash script: bash -x create_lambda_package.sh

Windows Tip

The Python libraries will be found instead under catfactsenv\Lib\site-packages .

Setting up the Lambda

Start by going to the “AWS console” -> “Services” -> “Lambda”

We will author from scratch. Name the Lambda: “cat_facts_lambda”. Select the runtime to be “Python 3.6” and for the role choose the “Cat_Facts_Lambda_Role” we created above. Click on “Create function”.

Add the environment variable“skill_persistence_table” with the value cat_facts.

Increase the “Timeout”.

Import the code by uploading the “lambda_package.zip” file. Add the Lambda’s handler to be: “catfacts_decorators_lambda.handler”.

Save the function.

Add the Alexa trigger

From the function’s “Designer” menu, choose “Alexa Skills Kit”. Then click on the button with the same name to fix the configuration.

Go to the Alexa developer console, to “Endpoint” and you will see the skill’s id. Copy it to your clipboard.

Paste the Skill ID into the Lambda console and then click “Add”.

Save the function.

Then copy the Lambda’s ARN from the top right corner of the page.

Alexa console setup finish

Select “AWS Lambda ARN” from “Endpoint”, and paste the Lambda’s ARN into the “Default Region” Field.

Then go to “Build” -> “JSON Editor” -> “Save Model”. Once the model is saved, click on “Build Model” so all our changes take effect.

We’re officially done with our setup! Congratulations on making it this far!

Testing

Let’s interact with our skill directly from the Alexa console. Go to “Test” and enable testingfor the skill to run the Alexa simulator.

Alexa console tip

When testing the FactNumberIntent, write the numbers as characters, for example “two” instead of “2”. Otherwise, the intent will be mapped to the FallbackIntent.

Let’s test the Decorators version

Let’s run a simple scenario to see how our skill performs. We’re especially interested in testing the fact number intent and its boundaries. Feel free to either speak the commands by clicking and holding the mic icon or by writing them.

See the results in DynamoDB by going into your AWS console to “Services”-> “DynamoDB” -> “Tables” -> “cat_facts”. You will see a similar item, with your user id as the partition key.

Let’s test the Classes version

To switch to the classes version of our code, go to “Services” -> “Lambda” -> “cat_facts_lambda”. The simple change is to rename the Handler from “catfacts_decorators_lambda.handler” to “catfacts_classes_lambda.handler”. “Save” the function and the switch happens automatically.

Let’s do another run with our Alexa skill, where we want to test the start over behaviour. Even though we changed the code, the behaviour is the same.

Let’s go back to our DynamoDB table and refresh our page. Our Lambda has successfully recorded the last heard fact’s index and that the user has interacted with the skill twice.

Congratulations! You’ve successfully created your first Alexa Skill using the Python SDK. You now know how to persist relevant attributes in DynamoDB, how to create your skill’s infrastructure, what the major intents do, how to create your own, and how to make Lambda answer to any intents.

Room for improvement

We specifically did not focus on infrastructure such as code, git, multiple languages, CI/CD, testing, and APIs for our cat facts. That would have made the tutorial much more complex and would have taken away from the main focus. In a real-life environment, these make our lives a lot easier.

Selvom tilføjelse af sådanne forbedringer vil øge vores produktivitet, kan det være overvældende at vide, hvordan vi starter, og hvordan vi skal gøre det. At kombinere nye teknologitendenser som AI , Serverless og DevOps kræver, at man udfører mange roller på samme tid, hvilket kan virke uoverstigeligt.

Få mere hjælp

Men hvad nu hvis der var en måde at overvinde denne hindring på og blive bemyndiget til at opbygge dine egne applikationer ved hjælp af disse koncepter? Jeg har oprettet et kursus, der afmystificerer denne proces. Du kan finde det her med en gratis prøveperiode ved at gå her .

Tak fordi du tog dig tid til at læse denne artikel. Må det være en springbræt i din rejse til at skabe noget godt!