Sådan implementeres QRCoder let i ASP.NET Core ved hjælp af C #

QRCoder er et meget populært QR Code implementeringsbibliotek skrevet i C #. Den er tilgængelig i GitHub . Her skal jeg implementere QRCoder-biblioteket for at generere QR-koder i min ASP.NET Core-applikation. Jeg bruger også C #.

Jeg vil implementere QRCoder på 3 måder, som er:

1. Opret QR-kode bitmapbillede til enhver tekst.

2. Opret QR-kodefil (.qrr) til enhver tekst, og gem derefter disse filer i applikationen.

3. Læs og vis alle QR-kodefiler (.qrr).

Lad os starte med installationen af ​​QRCoder i ASP.NET Core Framework.

Du kan downloade den fulde kode fra min GitHub Respositiory .

Installation

Installer QRCoder via NuGet Package Manager. Hvis du vil bruge NuGet, skal du bare søge efter “QRCoder” eller køre følgende kommando i NuGet Package Manager-konsollen:

PM> Install-Package QRCoder

QRCoder installeres om 1 minut og er klar til brug.

Lad os nu starte med implementeringen af ​​QRCoder på de 3 måder, der er nævnt ovenfor.

Opret QR-kode bitmapbillede til enhver tekst

Opret en ny controller kaldet ' QRCoderController' inde i mappen Controllers. Controlleren oprettes, og den vil kun have en handlingsmetode kaldet ' Index':

public IActionResult Index() { return View(); }

Importer følgende navneområder i controlleren:

using System; using System.Collections.Generic; using System.Drawing; using System.IO; using Microsoft.AspNetCore.Mvc; using QRCoder;

Derefter tilføjes indekshandling af typen [HttpPost]til controlleren:

[HttpPost] public IActionResult Index(string qrText) { QRCodeGenerator qrGenerator = new QRCodeGenerator(); QRCodeData qrCodeData = qrGenerator.CreateQrCode(qrText, QRCodeGenerator.ECCLevel.Q); QRCode qrCode = new QRCode(qrCodeData); Bitmap qrCodeImage = qrCode.GetGraphic(20); return View(BitmapToBytes(qrCodeImage)); }
Denne indekshandling modtager en strengparameter kaldet 'qrText'. Den indeholder den tekst, der leveres af en inputkontrol, der er defineret i visningen. Denne tekst konverteres til et QR-kode bitmapbillede. Følgende kodelinjer udfører dette arbejde:
QRCodeGenerator qrGenerator = new QRCodeGenerator(); QRCodeData qrCodeData = qrGenerator.CreateQrCode(qrText, QRCodeGenerator.ECCLevel.Q); QRCode qrCode = new QRCode(qrCodeData); Bitmap qrCodeImage = qrCode.GetGraphic(20);

Det definerede QRCode-objekt (' qrCode') kalder en statisk funktion kaldet ' BitmapToBytes()'. Denne funktion har til opgave at konvertere Bitmap-billedet til ' Byte[]'.

Føj denne funktion til din controller:

private static Byte[] BitmapToBytes(Bitmap img) { using (MemoryStream stream = new MemoryStream()) { img.Save(stream, System.Drawing.Imaging.ImageFormat.Png); return stream.ToArray(); } }

Opret endelig indeksvisningen inde i Views/QRCodermappen ' ' med følgende kode:

@model Byte[] @{ Layout = null; }   Implementing QRCoder in ASP.NET Core - Create QR Code body { background: #111 no-repeat; background-image: -webkit-gradient(radial, 50% 0, 150, 50% 0, 300, from(#444), to(#111)); } h1, h2, h3 { text-align: center; color: #FFF; margin: 5px 0; } h1 { font-size: 30px; } h2 a { font-size: 25px; color: #0184e3; text-decoration: none; } h3 { font-size: 23px; border-bottom: solid 3px #CCC; padding-bottom: 10px; } h3 a { color: #00e8ff; text-decoration: none; } h3 a:hover, h2 a:hover { text-decoration: underline; } .container { width: 800px; margin: auto; color: #FFF; font-size: 25px; } .container #content { border: dashed 2px #CCC; padding: 10px; } #reset { padding: 5px 10px; background: #4CAF50; border: none; color: #FFF; cursor: pointer; } #reset:hover { color: #4CAF50; background: #FFF; } #viewContent table { width: 100%; } #viewContent table tr { height: 80px; background: darkcyan; } #viewContent table tr td { width: 50%; padding-left: 5px; } 

Implementing QRCoder in ASP.NET Core - Create QR Code

Read the tutorial on YogiHosting » Reset »

@using (Html.BeginForm(null, null, FormMethod.Post)) {
Enter text for creating QR Code
Submit
} @{ if (Model != null) {

QR Code Successfully Generated

} }

Indeksvisningen har en inputkontrol. Brugeren indtaster deres tekst i dette kontrolelement for at oprette QR-koden:

/>

Once the QR Code is generated by the Index Action method, its ‘byte’ array is returned to the View as model and then the bitmap image is displayed by the below code:

@{ if (Model != null) { 

QR Code Successfully Generated

} }

Testing the Code

Run your application and go to the URL — ‘//localhost:50755/QRCoder’ to invoke the Index Action method.

In the text box, add your text and click the submit button to create the QR Code Bitmap image.

See this image which illustrates it working:

Create QR Code File (.qrr) for any text and then save these files in the application

You can also generate QR Code files for a text and save it in your website. These files have .qrr extension.

To your controller add the following Action methods called ‘GenerateFile’:

public IActionResult GenerateFile() { return View(); } [HttpPost] public IActionResult GenerateFile(string qrText) { QRCodeGenerator qrGenerator = new QRCodeGenerator(); QRCodeData qrCodeData = qrGenerator.CreateQrCode(qrText, QRCodeGenerator.ECCLevel.Q); string fileGuid = Guid.NewGuid().ToString().Substring(0, 4); qrCodeData.SaveRawData("wwwroot/qrr/file-" + fileGuid + ".qrr", QRCodeData.Compression.Uncompressed); QRCodeData qrCodeData1 = new QRCodeData("wwwroot/qrr/file-" + fileGuid + ".qrr", QRCodeData.Compression.Uncompressed); QRCode qrCode = new QRCode(qrCodeData1); Bitmap qrCodeImage = qrCode.GetGraphic(20); return View(BitmapToBytes(qrCodeImage)); }

The [HttpPost] version of this action method generates the QR Code files inside the ‘wwwroot/qrr’ folder. The code that does this work is the following:

QRCodeGenerator qrGenerator = new QRCodeGenerator(); QRCodeData qrCodeData = qrGenerator.CreateQrCode(qrText, QRCodeGenerator.ECCLevel.Q); string fileGuid = Guid.NewGuid().ToString().Substring(0, 4); qrCodeData.SaveRawData("wwwroot/qrr/file-" + fileGuid + ".qrr", QRCodeData.Compression.Uncompressed);

Once the .qrr file is created then I am simply reading it for its saved location in the website. Then I am converting it to Bitmap type and finally sending the image’s bytes to the view. The corresponding code is:

QRCodeData qrCodeData1 = new QRCodeData("wwwroot/qrr/file-" + fileGuid + ".qrr", QRCodeData.Compression.Uncompressed); QRCode qrCode = new QRCode(qrCodeData1); Bitmap qrCodeImage = qrCode.GetGraphic(20); return View(BitmapToBytes(qrCodeImage));

Next, add the GenerateFile view inside the ‘Views/QRCoder’ folder and add the following code to it:

@model Byte[] @{ Layout = null; }   Implementing QRCoder in ASP.NET Core - Create QR Code File body { background: #111 no-repeat; background-image: -webkit-gradient(radial, 50% 0, 150, 50% 0, 300, from(#444), to(#111)); } h1, h2, h3 { text-align: center; color: #FFF; margin: 5px 0; } h1 { font-size: 30px; } h2 a { font-size: 25px; color: #0184e3; text-decoration: none; } h3 { font-size: 23px; border-bottom: solid 3px #CCC; padding-bottom: 10px; } h3 a { color: #00e8ff; text-decoration: none; } h3 a:hover, h2 a:hover { text-decoration: underline; } .container { width: 800px; margin: auto; color: #FFF; font-size: 25px; } .container #content { border: dashed 2px #CCC; padding: 10px; } #reset { padding: 5px 10px; background: #4CAF50; border: none; color: #FFF; cursor: pointer; } #reset:hover { color: #4CAF50; background: #FFF; } #viewContent table { width: 100%; } #viewContent table tr { height: 80px; background: darkcyan; } #viewContent table tr td { width: 50%; padding-left: 5px; } 

Implementing QRCoder in ASP.NET Core - Create QR Code File

Read the tutorial on YogiHosting » Reset »

@using (Html.BeginForm(null, null, FormMethod.Post)) {
Enter text for creating QR File
Submit
} @{ if (Model != null) {

QR Code file Successfully Generated

} }

The code of this View is exactly similar to the ‘Index’ View and works exactly like it.

The URL to invoke this View is ‘//localhost:50755/QRCoder/GenerateFile’.

Read and display all the QR Code Files (.qrr)

You can also read all the .qrr files saved in the website. Go to your controller and add a new action called ‘ViewFile’:

public IActionResult ViewFile() { List
   
    fileData=new List
   
    (); KeyValuePair data; string[] files = Directory.GetFiles("wwwroot/qrr"); foreach (string file in files) { QRCodeData qrCodeData = new QRCodeData(file, QRCodeData.Compression.Uncompressed); QRCode qrCode = new QRCode(qrCodeData); Bitmap qrCodeImage = qrCode.GetGraphic(20); Byte[] byteData = BitmapToBytes(qrCodeImage); data = new KeyValuePair(Path.GetFileName(file), byteData); fileData.Add(data); } return View(fileData); }
   
   

In this action method, I read the filed located in the ‘qrr’ folder using the code:

Directory.GetFiles("wwwroot/qrr")

Then I add each qrr file’s bytes and name inside a List object.

This object is returned to the View at the end:

return View(fileData);

Finally create the ‘ViewFile’ View inside the ‘Views/QRCoder’ folder with the following code:

@model List 
   
    @{ Layout = null; } Implementing QRCoder in ASP.NET Core - View QR Code Files body { background: #111 no-repeat; background-image: -webkit-gradient(radial, 50% 0, 150, 50% 0, 300, from(#444), to(#111)); } h1, h2, h3 { text-align: center; color: #FFF; margin: 5px 0; } h1 { font-size: 30px; } h2 a { font-size: 25px; color: #0184e3; text-decoration: none; } h3 { font-size: 23px; border-bottom: solid 3px #CCC; padding-bottom: 10px; } h3 a { color: #00e8ff; text-decoration: none; } h3 a:hover, h2 a:hover { text-decoration: underline; } .container { width: 800px; margin: auto; color: #FFF; font-size: 25px; } .container #content { border: dashed 2px #CCC; padding: 10px; } #reset { padding: 5px 10px; background: #4CAF50; border: none; color: #FFF; cursor: pointer; } #reset:hover { color: #4CAF50; background: #FFF; } #viewContent table { width: 100%; } #viewContent table tr { height: 80px; background: darkcyan; } #viewContent table tr td { width: 50%; padding-left: 5px; } #viewContent table tr td img { width: 150px; } #viewContent table tr td span { display: block; } 
   

Implementing QRCoder in ASP.NET Core - View QR Code Files

Read the tutorial on YogiHosting » Reset »

@foreach (KeyValuePair k in Model) { }
@k.Key

This View displays all the qrr files as bitmap images inside a ‘HTML’ table. The below code creates the HTML table:


   
    @foreach (KeyValuePair k in Model) { 
    } 
   
@k.Key

Testing the Code

Run your application and go to the URL — ‘//localhost:50755/QRCoder/ViewFile’ to invoke the ViewFile Action method. You will see all the .qrr files saved in your website.

See the below image which illustrates it working:

You can download the full code from my GitHub Respositiory.

Conclusion

I hope you love this repository which will help you to use QRCoder in your ASP.NET Core Project. Make sure you like this repository to show your love to it.

If you need any help in ASP.NET Core then let me know in the below comments section.

I publish 2 web development articles per week. Consider following me and get email notification whenever I publish a new tutorial on Medium. If this post was helpful, please click the clap button for a few times to show your support! It will bring a smile on my face and motivate me to write more for the readers like you.

I have also published another tutorial on freeCodeCamp, if you would like to see it too — How to create a login feature with Bootstrap Modal and jQuery AJAX

Thanks and Happy Coding!