Sådan genereres tilfældige heltal inden for et interval ved hjælp af JavaScript Math.floor - Løst

Hurtig løsning

function randomRange(myMin, myMax) { return Math.floor(Math.random() * (myMax - myMin + 1) + myMin); } 

Kode Forklaring

  • Math.random() genererer vores tilfældige tal mellem 0 og ≈ 0,9.
  • Før den multipliceres, løser den delen mellem parentes på (myMax - myMin + 1)grund af grupperingsoperatøren (   ).
  • Resultatet af denne multiplikation efterfølges af tilføjelse myMinog derefter "afrundes" til det største heltal mindre end eller lig med det (fx: 9.9 ville resultere i 9)

Hvis værdierne var myMin = 1, myMax= 10, kunne et resultat være følgende:

  1. Math.random() = 0.8244326990411024
  2. (myMax - myMin + 1) = 10 - 1 + 1 -> 10
  3. a * b =  8.244326990411024
  4. c + myMin = 9.244326990411024
  5. Math.floor(9.244326990411024) = 9

randomRangeskal bruge både myMaxog myMinog returnere et tilfældigt tal i dit interval.

Du kan ikke bestå testen, hvis du kun genbruger funktionen ourRandomRangeinde i din randomRangeformel. Du skal skrive din egen formel, der bruger variablerne myMaxog myMin. Det gør det samme job som at bruge ourRandomRange, men sikrer at du har forstået principperne for Math.floor()og Math.random()funktionerne.