En gennemgang af FreeCodeCamp Roman Numeral Converter Project

Projekt 2 fra JavaScript Algos og DS-certificering.

Vi fortsætter vores rejse gennem FreeCodeCamp JavaScript algoritmer og datastrukturer certificering! Sidste projekt var Palindrome Checker , den første post i vores serie. Du kan tjekke det her.

Nu laver vi den romerske talkonverter . Vores opgave er at tage et givet nummer og gøre det til et romertal.

Denne video dækker:

  • Hvad romertal er
  • Sådan konverteres mellem dem og vores nummersystem
  • En genvej til konvertering af romerske specialtal
  • Hvad akkumulatorer er (nyttige til senere JavaScript)
  • En effektiv løsning med lineær driftstid O (n)
  • og mere!

Du kan se den fulde video på min YouTube-kanal.

Her er også et link til hele playlisten.