Sådan skriver du dit eget kort, filtrerer og reducerer funktioner i JavaScript

Et smugkig ind i funktionel programmering og højere ordensfunktioner i Javascript.

Når jeg hører om funktionel programmering, er det første, der kommer i mit sind, højere ordensfunktioner. Til de mennesker, der ikke kender til højere ordensfunktioner, her er hvad Wikipedia siger:

En højere ordensfunktion er en funktion, der gør mindst en af ​​følgende:

 • Tager en eller flere funktioner som argumenter,
 • Returnerer en funktion som resultat.

Funktioner med højere ordre kan bedst beskrives på kortet, filtrere og reducere funktioner. Javascript har som standard sin egen implementering af disse funktioner. I dag skriver vi vores eget kort, filtrerer og reducerer funktioner.

Bemærk: Husk, at disse implementeringer af kortet, filtrerer og reducerer metoder muligvis ikke afspejler de oprindelige implementeringer af deres Javascript-modstykker.

Kort

Fra MDN:

Den map()metode skaber en ny array med resultaterne af at kalde en forudsat funktion på hvert enkelt element i den kaldende array.

Virker ret ligetil. Lad os nu se Javascript map()i aktion!

let arr = [1, 2, 3, 4, 5];
// pass a function to mapconst squareArr = arr.map(num => num ** 2);
console.log(squareArr); // prints [1, 4, 9, 16, 25]

Så hvad skete der lige? Vi skrev en funktion, der returnerer firkantet af et tal og sendte denne funktion som et argument til vores map(). Lad os se trin for trin instruktioner om, hvordan vi opretter vores egen kortfunktion.

 1. Opret et tomt array mapArr.
 2. Loop gennem matrixelementer.
 3. Opkaldsfunktion mapFuncmed det aktuelle element som argument.
 4. Skub resultatet af mapFuncfunktionen til mapArrarrayet.
 5. Returner mapArrarrayet efter at have gennemgået alle elementerne.

Lad os nu skrive vores implementering af map()

// map takes an array and function as argumentfunction map(arr, mapFunc) { const mapArr = []; // empty array // loop though array for(let i=0;i
  

Now if you call the new map() in the previous example code,

const squareArr2 = map(arr, num => num ** 2);
console.log(squareArr2); // prints [1, 4, 9, 16, 25]

Pretty cool huh? Let’s jump into filter() next.

Filter

From MDN:

The filter() method creates a new array with all elements that pass the test implemented by the provided function.

Let’s see an example:

let arr = [1, 2, 3, 4, 5];
// pass a function to filterconst oddArr = arr.filter(num => num % 2 === 0);
console.log(oddArr); // prints [2, 4]

The filter function took a function which will return true if a number is even. The filter() “filters” the input array based on whether the element is true or false. Let’s go through step by step on how the filter() works.

 1. Create an empty array filterArr.
 2. Loop through the array elements.
 3. Called the filterFunc function with the current element as the argument.
 4. If the result is true, push the element to the filterArr array.
 5. Return filterArr array after going through all the elements.

Time to write our own filter()

// filter takes an array and function as argumentfunction filter(arr, filterFunc) { const filterArr = []; // empty array // loop though array for(let i=0;i
   

Let’s see if our new filter() works out with the previous example:

const oddArr2 = filter(arr, num => num % 2 === 0);
console.log(oddArr2); //prints [2, 4]

Neat! I have saved the best and hardest one for the last. Let’s go to reduce() next.

Reduce

From MDN:

The reduce() method executes a reducer function (that you provide) on each member of the array resulting in a single output value.

Makes sense? No? Here’s an example to wrap your head around:

let arr = [1, 2, 3, 4];const sumReducer = (accumulator, currentValue) => accumulator + currentValue;
// 1 + 2 + 3 + 4const sum = arr.reduce(sumReducer);console.log(sum);// prints 10
// 5 + 1 + 2 + 3 + 4const sum2 = arr.reduce(sumReducer);console.log(sum2);// prints 15

Starting to get a picture? Let’s make it clear. Before digging too deep into the reduce() method, you might need to get acquainted with the reducer function.

If you have used reduxin the past, you might have some idea about what a reducer function is. In the example above, the reducer function is written as the sum between the accumulator and current value. When you pass the reducer function to the reduce() method, it will loop through each number in the array and adds it to the accumulator ( 0 at the beginning), which itself becomes the new accumulator for the next iteration. This continues till the end of the array and returns the accumulator as a result.

If I had to output the value of the accumulator in each step for the above example, it would be like this:

 • Before the start of the iteration, accumulator = 0
 • 1st iteration, accumulator += 1; // accumulator = 1
 • 2nd iteration, accumulator += 2; // accumulator = 3
 • 3rd iteration, accumulator += 3; // accumulator = 6
 • 4th iteration, accumulator += 4; // accumulator = 10

Your reducer function’s returned value is assigned to the accumulator, whose value is remembered across each iteration throughout the array. It ultimately becomes the final, single resulting value.

If you are still stuck at some point, try writing some operations with the inbuilt reduce() method. Whenever you feel you are ready, go through the next steps on how to implement your custom reduce():

 1. Initialize accumulator variable with 0 or initalValue argument from the reduce().
 2. Loop through the array elements.
 3. Call the reducer function with the accumulator and current element as the arguments.
 4. Return accumulator after going through all the elements.

Alright, time to code.

// reducer takes an array, reducer() and initialValue as argumentfunction reduce(arr, reducer, initialValue) { let accumulator = initialValue === undefined ? 0 : initialValue // loop though array for(let i=0;i
   

Well, that was easier than expected. Let’s see if it’s working.

const sum = reduce(arr, sumReducer);
console.log(sum); // prints 10
const sum2 = reduce(arr, sumReducer, 5);
console.log(sum2);// prints 15

Works like a charm!

That’s it :)

Comment down below if you have any questions.