Oplev styrken ved første klasses funktioner

Discover Functional JavaScript blev udnævnt til en af ​​de bedste nye funktionelle programmeringsbøger af BookAuthority !

I JavaScript er funktioner førsteklasses objekter, hvilket betyder, at de kan være:

  • gemt i en variabel, et objekt eller et array
  • videregivet som argument til en funktion
  • returneret fra en funktion

Lagring af en funktion

Funktioner kan gemmes på tre måder:

  • gem i en variabel: let fn = function doSomething() {}
  • opbevar i et objekt: let obj = { doSomething : function(){} }
  • gem i en matrix: arr.push(function doSomething() {})

I det første og tredje eksempel brugte jeg et navngivet funktionsudtryk.

Funktionsudtrykket definerer en funktion som en del af et større udtryk. Kodelinjen starter ikke med function.

Fungerer som et argument

I det næste eksempel doSomethingsendes funktionen som et argument til doAction().

doAction(function doSomething(){});

doSomething er en tilbagekaldelse.

Et tilbagekald er en funktion, der sendes som et argument til en anden funktion.

Funktioner med højere ordre

En højere ordensfunktion er en funktion, der tager en anden funktion som input, returnerer en funktion eller gør begge dele.

Du kan finde mere i Discover Functional JavaScript-bogen.

For mere om anvendelse af funktionelle programmeringsteknikker i React, se på Functional React .

Lær funktionel reaktion på en projektbaseret måde med funktionel arkitektur med React og Redux .

Følg på Twitter